Stillingsbeskrivelser og arbeidsavtaler

Stillingsbeskrivelser og arbeidsavtaler

Her kan du laste ned forslag til stillingsinstrukser og arbeidsavtaler for de ulike yrkesgruppene i barnehagen.