Uravstemning om ny hoved- og hovedtariffavtale i PBL

Uravstemning om ny hoved- og hovedtariffavtale i PBL

PBL sendte 5. juni ut forslag til ny hoved- og hovedtariffavtale til uravstemning. Barnehagene har svarfrist 19. juni.

Publisert:

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) har forhandlet med arbeidstakerorganisasjonene om ny hoved- og hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2024 til 30. april 2026.  

Etter forhandlinger 29. og 30. mai kom partene til enighet om et forslag til ny hoved- og hovedtariffavtale. 

På nivå med kommuneoppgjøret 

Dette er partene enige om:  

  • Endringer i minstelønnssatsene som innebærer et økonomisk oppgjør med en ramme på 5,2 prosent, som er på nivå med oppgjøret for ansatte i både frontfaget og kommuneoppgjøret.
  • Mindre tekstuelle justeringer i Hoved- og Hovedtariffavtalen.  
  • Partene skal følge opp arbeidet med protokollen om pensjon fra hovedoppgjøret i 2022 – og også jobbe i fellesskap for å sikre at alle barnehager i PBL-området skal få dekket sine faktiske pensjonskostnader. 

For detaljer om forhandlingsresultatet:

Les protokollen

Uravstemning via e-post

Gjennom uravstemningen får barnehagene i PBLs tariffområde muligheten til å stemme ja eller nei til det fremforhandlede forslaget til ny avtale.

PBL ber i en e-post sendt 5. juni barnehagene om å avgi stemme i uravstemningen om resultatet av tariffoppgjøret 2024.  

I henhold til PBLs vedtekter § 8, 4. ledd skal styret i PBL gi sin tilråding om resultatet før avstemningsfristen.  

Styret i PBL besluttet i styremøte 4. juni å anbefale medlemmene å godkjenne det fremforhandlede resultatet.  

Vil gjelde fra 1. mai 2024

Etter at uravstemningene i PBL og arbeidstakerorganisasjonene er avsluttet, blir det endelig klart om vi har ny hoved- og hovedtariffavtale for PBL-området.

PBL anbefaler medlemsbarnehagene om å vente med å betale sine ansatte ny lønn frem til avtalen er endelig bekreftet.

Ny lønn vil da i så fall gjelde fra 1. mai og etterbetales etter at forhandlingsresultatet er bekreftet av de respektive organisasjonene.