Tariff-forhandlingene i PBL-området utsettes til over sommerferien

Espen Rokkan er PBLs forhandlingsleder.

Tariff-forhandlingene i PBL-området utsettes til over sommerferien

PBL er enig med arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om å utsette forhandlingene om hovedoppgjøret til 30. og 31. august.

Publisert:

Fagforeningene har bedt om utsettelsen på bakgrunn i at en uenighet mellom Utdanningsforbundet og KS trolig vil resultere i en streik før sommerferien.

Ettersom oppgjøret i kommunesektoren oftest danner utgangspunkt for forhandlingene i PBL- området, gjennomføres normalt forhandlingene i PBL-området etter at tariffoppgjøret i kommunene er avsluttet.

Tradisjonelt skjer PBL-oppgjøret i juni. Men de siste årene er tariffoppgjøret i PBL-området blitt utsatt til høsten: I 2019 på grunn av utsiktene til å bli enige om ny pensjonsordning, i 2020 på grunn av pandemien og i 2021 på grunn av streiken i kommuneoppgjøret. 

Opprinnelig var forhandlingene i PBL-oppgjøret satt til 27. og 28. juni.