Slik kan barnehager som ønsker det, informere foreldre om konflikten

Slik kan barnehager som ønsker det, informere foreldre om konflikten

PBL har fått flere henvendelser fra medlemsbarnehager som ønsker å møte foreldre med mer nyansert informasjon om PBLs pensjonsordninger enn det inntrykket som fagforeningene etterlater under streiken.

Publisert:

Derfor har vi utarbeidet et kort skriv der vi informerer om PBLs tjenestepensjon, PBLs eksisterende AFP, våre ambisjoner om ny AFP og hvorfor PBL ikke kan innfri motpartens krav.

– Problemstillingene i denne konflikten er langt mer sammensatte enn det motparten gir inntrykk av i offentligheten. Vi ønsker ikke noen «krig» med fagforeningene om foreldrenes sympati. Men vi ønsker å sette dem bedre i stand til å se helheten i denne saken, sier PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

Last ned foreldreskrivet her.

Han reagerer sterkt på hvordan fagforeningene fremstiller PBLs pensjonsordninger overfor egne medlemmer, barnehageforeldre og samfunnet som helhet.

– Det er naturlig at temaer det er uenighet om, settes på spissen når det er streik. Men vi forventer redelighet, sier Schjelderup.

Han legger til at det er helt opp til medlemsbarnehagene om de ønsker å benytte seg av informasjonsskrivet eller ikke.