Se opptak av webinar! PBL og Storebrand viser frem PBL-pensjonen

Se opptak av webinar! PBL og Storebrand viser frem PBL-pensjonen

Streiken har skapt ubegrunnet usikkerhet om pensjonsordningene i PBL-barnehagene. I dette webinaret foretar Storebrand en gjennomgang av ytelsene i PBL Barnehagepensjon og offentlig tjenestepensjon.

Publisert:

– PBL har hatt, har og skal også i fremtiden ha lønns- og pensjonsvilkår som er konkurransedyktige. Dyktige ansatte er en forutsetning for å kunne ha gode barnehager. Og våre medlemsbarnehager er avhengig av gode ordninger for å kunne tiltrekke seg de beste ansatte, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

Uriktig bilde

I den pågående barnehagestreiken har fagforeningene ensidig fokusert på at PBL fortsatt ikke har fått på plass en ny AFP-ordning som erstatning for den eksisterende tidligpensjonsordningen.

– Dette har skapt et uriktig bilde av at PBLs pensjonsordninger er dårligere enn det ansatte i offentlig sektor har. Regnestykkene til motparten bygger på en falsk forutsetning om at vi ikke vil få en ny AFP, og de tar heller ikke hensyn til at vår tjenestepensjon gir bedre ytelser enn den offentlige tjenestepensjonen, sier Schjelderup.

Webinar på 25 minutter

PBL har derfor, i samarbeid med Storebrand, laget et 25 minutters webinar der barnehageansatte, daglig ledere, styremedlemmer og alle andre interesserte, kan få en gjennomgang av PBLs pensjonsordninger.

Denne gjennomgangen blir foretatt av Carry C. Solie, fagansvarlig for pensjon i Storebrand Livsforsikring AS.

I webinaret sammenligner Solie også ordningene i PBL-området og i offentlig sektor.

Også forhandlingsleder Espen Rokkan og administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL deltar.