Nå må du registrere lønnsdata

Økonomi- og statistikkanalytiker Lena Johnsen oppfordrer barnehagene til raskest mulig å registrere lønnsdata for sine ansatte. Fristen er 28. februar.

Nå må du registrere lønnsdata

Denne uken får medlemsbarnehagene e-post fra PBL, der vi ber dere registrere lønnstall for alle ansatte. Disse tallene er avgjørende for at PBL skal få et så korrekt bilde som mulig av lønnsutviklingen i barnehagene foran årets tariffoppgjør.

Publisert:

Tirsdag 7. februar åpner registreringen av lønnsdata for alle ansatte i PBLs medlemsbarnehager. I mange år var det frivillig å levere lønnsdata til PBL, men landsmøtet vedtok i mai 2015 at samtlige barnehager er forpliktet til å sende inn lønnsdata.

I år er fristen for innrapportering satt til 28. februar.   

– God og nøyaktig lønnsdata er meget viktig i forbindelse med lønnsoppgjøret våren 2023. Det vil bidra til mer effektive forhandlinger og ikke minst gjøre det langt enklere å beregne de økonomiske konsekvensene oppgjøret har for barnehagene, sier Lena Johnsen ved samfunnsøkonomisk avdeling i PBL.

Brutto lønn i februar

Registreringen åpner 7. februar og varer til 28. februar. Det er brutto månedslønn for alle ansatte i PBL-barnehagene i februar 2023 du skal registrere.

– Dersom dere har etterbetaling av lønn denne måneden som følge av fjorårets lønnsoppgjør, skal etterbetalingen ikke inkluderes. Det er kun lønnen som gjelder for februar som rapporteres, påpeker Lena Johnsen.

Alle medlemsbarnehagene som skal sende inn lønnsdata, vil få en e-post fra PBL med nærmere informasjon om registreringen. Her vil det være lenke til selve registeringssiden, hvor du må legge inn mobilnummeret ditt for deretter å få tilsendt passord på SMS.

Dersom du har lønnsdataene fra din barnehage lett tilgjengelig, vil selve registreringen ta om lag ett minutt per ansatt.

Lønnskunder i PBL Regnskap og konsern

To grupper medlemsbarnehager behandles særskilt og trenger ikke registrere lønnsdata selv.

Den ene er barnehager som er lønnskunde hos PBL Regnskap. PBL importerer selv inn data fra disse barnehagene.

I tillegg har større konsern fått mulighet til å sende inn lønnsdata samlet for alle barnehagene, noe flere aktører har takket ja til.

– Med unntak av disse to gruppene er det svært viktig at alle barnehagene som mottar e-post om lønnsregistrering fra oss 7. februar, går inn og registrerer dataene, understreker Johnsen.

Ta eventuelt kontakt med  i samfunnsøkonomisk avdeling i PBL for å avtale annen elektronisk overlevering av lønnsdata.