Klart for mellomoppgjør i en underfinansiert barnehagesektor

– Våre medlemsbarnehager må ha konkurransedyktige ordninger for de ansatte for å kunne tiltrekke seg og holde på de dyktigste medarbeiderne. Men barnehagens evne til å følge den lønnsutviklingen som gjelder i samfunnet for øvrig, er kraftig utfordret. Det må vi også ta på alvor i inngangen til disse forhandlingene, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

Klart for mellomoppgjør i en underfinansiert barnehagesektor

Mandag skal PBL og fagforeningene forhandle om årets mellomoppgjør. Fallende lønnsomhet og manglende kompensasjon for høy lønns- og prisvekst gjør utgangspunktet krevende for de private barnehagene.

Publisert:

– Vårt mål er alltid å tilby de ansatte konkurransedyktige vilkår. Men ettersom lønns- og prisveksten i samfunnet er langt høyere enn det er tatt høyde for i beregningene av tilskudd til private barnehager, er utgangspunktet krevende før årets forhandlinger, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

Fire av ti med underskudd

De siste årene har marginene i private barnehager blitt betydelig lavere.

I 2021 hadde private barnehager et gjennomsnittlig årsresultat på 0,8 prosent. Fire av ti barnehager gikk med underskudd. Samlet årsresultat i sektoren var på 532 millioner kroner.

Siden den gang er pensjonspåslaget vedtatt redusert med 600 millioner kroner, uten at en velfungerende søknadsordning er kommet på plass.

Siden 2021 har også lønns- og prisstigningen i samfunnet vært atskillig høyere enn det som det er tatt høyde for i beregningen av tilskuddssatser til private barnehager.

– Svært utfordrende bakteppe

For 2022 og 2023 vil lønns- og prisstigningen samlet bli på mellom to og tre prosentpoeng høyere enn det som regjeringen la til grunn i fjor høst. 

PBL har beregnet at samlet driftstilskudd til private barnehager ville vært 780 millioner kroner høyere i 2023 dersom riktig lønns- og prisvekst hadde vært lagt til grunn i satsberegningene.

– I sum gir dette et svært utfordrende bakteppe for årets forhandlinger. Våre medlemsbarnehager må ha konkurransedyktige ordninger for de ansatte for å kunne tiltrekke seg og holde på de dyktigste medarbeiderne. Men barnehagens evne til å følge den lønnsutviklingen som gjelder i samfunnet for øvrig, er kraftig utfordret. Det må vi også ta på alvor i inngangen til disse forhandlingene, sier Schjelderup.

Kommunene får kompensasjon

Det er allerede kjent at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett vil kompensere offentlig sektor for at lønns- og prisveksten er blitt høyere enn de forutsetningene som lå til grunn for rammefinansieringen. 

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, sendte PBL i mai et innspillsnotat til Stortinget, med en redegjørelse for hvorfor de endrede forutsetningene bør føre til kompensasjon også for private barnehager.

«Såpass store oppjusteringer i lønns- og prisvekst for både 2022 og 2023 som det her er snakk om, vil medføre både en dramatisk underfinansiering av private barnehager og tiltakende forskjellsbehandling i 2023, dersom kun kommunesektoren og kommunale barnehager kompenseres for oppdatert lønns- og prisvekst», skriver PBL i innspillsnotatet.

Tror på konstruktive samtaler

Mandag setter PBL seg ved forhandlingsbordet sammen med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta, med sikte på å komme til enighet i årets mellomoppgjør.

I oppgjøret mellom NHO, LO og YS ble det tidligere i vår enighet om en ramme på 5,2 prosent. Kommunesektoren har senere fått i havn et oppgjør med en samlet økonomisk ramme på 5,4 prosent.

Jørn-Tommy Schjelderup har god tro på konstruktive samtaler og håper at det – tross et krevende utgangspunkt – vil være grunnlag for å komme til enighet.

– Fagforeningene bør være vel kjent med de helt spesielle utfordringene som barnehagene står i. Vi ønsker å tilby konkurransedyktige vilkår, men ikke til en pris som setter gode barnehager i fare, sier han.

Har fått mange innspill fra medlemmene

PBL har i forkant av årets forhandlinger innhentet informasjon og innspill fra medlemsbarnehagene, i enda større omfang enn tidligere.

I mai ble det publisert et digitalt medlemsmøte med påfølgende spørreundersøkelse til alle medlemmene. PBL fikk tilbakemeldinger fra 430 medlemsbarnehager. PBL har i tillegg gjennomført møter med enkeltmedlemmer.

I sum har den brede medlemsdialogen i forkant av årets mellomforhandlinger gitt PBLs forhandlingsutvalg mange nyttige innspill og et godt grunnlag for forhandlingene mandag 12. juni.