Klart for mellomoppgjør – PBL ber om innspill fra medlemmene

Forhandlingssjef Espen Rokkan leder medlemsmøtet sammen med økonomi- og statistikkanalytiker Lena Johnsen.

Klart for mellomoppgjør – PBL ber om innspill fra medlemmene

PBL jobber for tiden med forberedelser til mellomoppgjøret i vårt tariffområde. Medlemsbarnehagene kan se digitalt medlemsmøte og gi sine innspill i forkant av forhandlingene som starter 12. juni.

Publisert:

PBL har i dag publisert et nytt, digitalt medlemsmøte med informasjon om årets mellomoppgjør. Møtet er forbeholdt medlemsbarnehager i PBL.

På møtet informerer Espen Rokkan, forhandlingssjef og direktør for arbeidsgiveravdelingen, og Lena Johnsen, økonomi- og statistikkanalytiker, om de årets mellomoppgjør og de kommende forhandlingene.

Se medlemsmøtet om mellomoppgjøret 2023 her. (NB! Krever innlogging)

Dette er blant temaene på medlemsmøtet:

  • Kort status mellomoppgjør 2023
  • Forberedelser, ord og begreper
  • Særlig om oppgjøret i KS-området
  • Innspill til forhandlingsmandat

PBL vil ved årets tariffoppgjør gi medlemmene økt mulighet til å gi innspill i forkant av forhandlingene. Blant annet sendes det 16. mai ut en egen digital spørreundersøkelse til tariffbundne PBL-medlemmer. Innspill fra medlemmene vil bli forelagt styret som skal gi forhandlingsutvalget mandat for de kommende forhandlingene.

– Vi ønsker innspill fra medlemsbarnehagene og oppfordrer medlemmene til å bruke denne muligheten. Det vil gi oss et best mulig grunnlag både for diskusjonene i styret og i forhandlingene som kommer 12. juni, sier PBLs forhandlingssjef Espen Rokkan.