Ja i uravstemningen – her finner du de nye lønnstabellene

Ann Mari Milo Lorentzen (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Jørn-Tommy Schjelderup (PBL) og Marit Solheim (Delta) ble 30. mai enige om hovedoppgjøret 2024. Nå har også medlemmene i de ulike organisasjonene sagt sitt.

Ja i uravstemningen – her finner du de nye lønnstabellene

Uravstemningen er avsluttet. Både blant PBL og fagforeningenes medlemmer er forhandlingsresultatet godkjent. Ny hoved- og hovedtariffavtale for PBL-området er dermed trådt i kraft.

Publisert:

Både medlemmene i PBL og fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har sagt ja i uravstemningen i forbindelse med årets hovedoppgjør.

Blant PBLs medlemsbarnehager var det et klart flertall for det fremforhandlede resultatet: 

  • 99 prosent av PBL-medlemmene stemte ja til det fremlagte forslaget.
  • 1 prosent av PBL-medlemmene stemte nei til det fremlagte forslaget.

Det betyr at ny hoved- og hovedtariffavtale for PBL-området, med de endringer som ble avtalt mellom partene gjennom forhandlinger, er trådt i kraft, med virkning fra 1. mai 2024. Avtalen gjelder frem til 30. april 2026.

PBL vil nå, sammen med fagforeningene, redigere inn justeringene i hoved- og hovedtariffavtalen, i tråd med enigheten fra 30. mai. De nye avtalene vil bli publisert på pbl.no så snart alt er på plass.

For å se hvilke endringer partene er blitt enige om, se protokollen fra forhandlingen.

De nye lønnstabellene finner du her.

Se også vår lønnskalkulator, der du kan beregne ny timelønn og nye overtidssatser for dine ansatte.