Hovedoppgjøret: Klare ambisjoner om enighet

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL ser frem til forhandlingene om årets hovedoppgjør.

Hovedoppgjøret: Klare ambisjoner om enighet

Onsdag og torsdag denne uken forhandler PBL med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om årets hovedoppgjør. Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup ser frem til forhandlingene, men sier at politisk styrte forutsetninger gjør utgangspunktet svært krevende for mange barnehager.

Publisert:

De økonomiske rammebetingelsene for private barnehager er alvorlig svekket de siste årene. Ikke minst har ulike politiske vedtak – for eksempel kuttet i pensjonspåslaget – ført til at tilskuddene ikke har steget i takt med lønns- og prisveksten.

I 2022 gikk 45 prosent av alle ordinære private barnehager gikk med underskudd. I gjennomsnitt hadde de ordinære barnehagene et årsresultat på 0,1 prosent det året.

Fra 2021 til 2023 ble det 184 færre private barnehager i Norge.

Kunnskapsdepartementets anke av dommen fra i mars i år – om dekning av pensjonskostnader ut over sjablongen på ti prosent – bidrar ytterligere til å dytte gode barnehager et hakk nærmere stupet.

Skal være konkurransedyktige

Selv om lønnsevnen er svekket, står det foran årets oppgjør ikke på viljen blant medlemsbarnehagene.

– I april reiste vi rundt i store deler av landet for å be medlemsbarnehagene om innspill foran hovedoppgjøret. Den aller tydeligste tilbakemeldingen vi fikk var at barnehagene ikke ønsker å senke ambisjonene om fortsatt å ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Onsdag og torsdag møter han og resten av PBLs forhandlingsledelse Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til forhandlingene om hovedoppgjøret.

– Styret har gitt oss et mandat som bygger på PBLs gode tradisjoner innenfor tariffarbeid, men der også innspillene fra medlemsturneen er tillagt en betydelig vekt. Derfor vil jeg benytte anledningen til å takke medlemsbarnehagene for alle konstruktive innspill, sier han.

Hovedoppgjør i PBL-området

PBL har hatt tariffavtale med fagforeningene i sektoren siden 1997.

Siden 2014 har ingen barnehager kunnet være medlem i PBL uten å være bundet av PBLs tariffavtale eller en annen avtale på samme nivå.

PBLs tariffområde omfatter 1.637 barnehager med om lag 89.500 barn og 28.000 ansatte.

PBLs motpart i forhandlingene er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Forhandlingene om årets hovedoppgjør starter onsdag 29. mai. Det er satt av to dager til forhandlingene.

5,2 prosent

Etter at både frontfaget og kommuneoppgjøret endte med en ramme på 5,2 prosent, mener Schjelderup det ville være naturlig om PBL-oppgjøret også skulle havne i dette området.

– PBL har alltid som mål å kunne tilby en konkurransedyktig totalpakke på lønns- og arbeidsvilkår. Selv om rammebetingelsene gjør det ekstra krevende i år, er vi innstilte på å få det til også denne gangen. Vi har klare ambisjoner om å komme til enighet, og så får tiden vise om vi lykkes, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Enighet eller brudd

Forhandlingene starter onsdag morgen i Fagforbundets lokaler i Oslo. Det er satt av to dager.

Dersom partene kommer til enighet i forhandlingene, vil resultatet sendes ut på uravstemning.

Dersom det blir brudd, vil oppgjøret gå til mekling hos Riksmekleren. En eventuell mekling vil ikke skje før etter sommerferien.