Brudd i PBL-oppgjøret

Brudd i PBL-oppgjøret

Det er brudd i forhandlingene mellom PBL og fagforeningene, etter at partene ikke klarte å komme til enighet tirsdag. Dermed går PBL-oppgjøret til mekling. – På grunn av politiske beslutninger, er partene satt i en umulig situasjon. Det beklager vi på det sterkeste.

Publisert:

Det sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup (bildet) i PBL etter at bruddet var et faktum ved 16.30-tiden tirsdag ettermiddag.

– Avstanden mellom partene var dessverre for stor til at det var mulig å bli enige om et forhandlingsresultat, selv om vi på forhånd visste at det ville bli krevende forhandlinger. Våre medlemmer ønsker veldig gjerne å kunne tilby ansatte minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som kommunene. Dette er vårt mål også ved dette oppgjøret. Men politiske beslutninger, blant annet et kutt i pensjonspåslaget på 600 millioner kroner i året, har fjernet den økonomiske bærekraften i sektoren. Det gjør det umulig å møte alle kravene fra motparten i år, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

PBL: – Ikke mulig å innfri kravene

Forhandlingene mellom PBL på den ene siden og fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den andre, startet tirsdag klokken 13.00.

I den innledende delen av forhandlingene utvekslet partene dokument 1 med krav fra fagforeningene og dokument 1 fra PBL med svar på dette. I de videre forhandlingene ble det etter hvert klart at partene ikke ville lykkes med å komme til enighet.

– Vi ble møtt med en samlet pakke krav når det gjelder pensjon som det ikke var mulig for PBL å imøtekomme. De samlede merkostnadene for våre medlemsbarnehager ville vært formidable og ikke til å leve med for en bransje der svært mange virksomheter fra før har kostnader som overskrider inntektene, kommenterer Schjelderup.

For PBL og medlemsbarnehagene har inngangen til årets forhandlinger vært svært utfordrende, blant annet på grunn av kutt i pensjonspåslaget som i første omgang innebærer et kutt i tilskuddene på om lag 400 millioner kroner. Realnedgang i tilskudd og fallende lønnsomhet truer bærekraften i private barnehager over hele landet.

PBL: – Evnen ikke til stede

– Det er ikke noe å si på viljen, men dessverre er ikke evnen til stede. Politikerne må ta et stort ansvar for at de har satt sektoren i denne situasjonen. Private barnehager får fra før mindre offentlig finansiering enn kommunale barnehager. Kutt i tilskudd – og også nye særregler for private barnehager – har i år svekket likebehandlingen ytterligere. Da er det ikke mulig å innfri krav som vil gi betydelige økninger i barnehagens personalkostnader. Det ville vært uforsvarlig i dagens situasjon og det kan vi ikke være med på, sier Schjelderup.

Han presiserer at de samlede ordningene for ansatte i PBLs medlemsbarnehager fullt ut er konkurransedyktige med ytelsene for ansatte i kommunale barnehager, PBL Barnehagepensjon som i dag blant annet sikrer ansatte i PBL-området en god tjenestepensjonsordning.

– Men det er ikke en selvfølge at det også skal være slik i fremtiden. Dersom den påståtte likebehandlingen svekkes ytterligere, vil dette stå for fall. Og det må vi gjøre alt vi kan for å unngå. I dette arbeidet forventer vi at fagforeningene står sammen med PBL i arbeidet for å sikre likeverdige rammevilkår for alle typer barnehager i fremtiden, sier Schjelderup – og legger til:

– De siste beregningene viser at mer enn halvparten av våre medlemmer ikke får dekket sine dokumenterte pensjonskostnader. Det er en ny alvorlig svikt i systemet som politikerne snarest må rydde opp i. Dette var ikke intensjonen og har gjort situasjonen enda vanskeligere for mange av de private barnehagene, som også i fremtiden ønsker å tilby ansatte de gode ordningene de fortjener.