Forhandlingene om hovedoppgjøret er i gang

Jørn-Tommy Schjelderup (PBL), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Trond Ellefsen (Delta) og Anne Green Nilsen (Fagforbundet) møttes tirsdag for å innlede forhandlingene om årets hovedoppgjør i PBL-området.

Forhandlingene om hovedoppgjøret er i gang

PBL og arbeidstakerorganisasjonene er i gang med forhandlingene i hovedoppgjøret.

Publisert:

Partene møttes i PBLs hovedkontor i Bodø tirsdag klokken 13.00. Tirsdag og onsdag er satt av til forhandlingene.

Innledningsvis har arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta levert inn sitt dokument med krav.

Deretter har PBL levert inn et dokument der arbeidsgiverorganisasjonen svarer på dette kravet.

I hovedoppgjøret er i prinsippet alle sider ved hovedavtalen og hovedtariffavtalen gjenstand for forhandlinger.

PBLs forhandlingsledelse har ambisjoner om gode og konstruktive forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene når de tirsdag morgen møtes til forhandlinger om hoved- og hovedtariffavtalen.

– Jeg tror alle partene har en realistisk forståelse av realitetene i sektoren og at det er stor vilje til å komme til enighet. Likevel vil det kreve stor klokskap å komme til et forhandlingsresultat som alle parter kan leve med, sier Jørn-Tommy Schjelderup.