PBL ber medlemsbarnehagene om fullmakt til å hente data om pensjon

PBL ber medlemsbarnehagene om fullmakt til å hente data om pensjon

For at PBL skal kunne gjøre en best mulig jobb for hver enkelt medlemsbarnehage, trenger vi tilgang til barnehagenes pensjonsopplysninger i Storebrand.

Publisert:

Det er barnehagene som eier informasjonen som ligger i bedriftsportalen til Storebrand.

PBL har ikke anledning til å hente for eksempel fakturainformasjon, ansattinformasjon og kontoutskrifter uten fullmakt fra den enkelte barnehagen.

Viktig for å bistå barnehagene

Uten tilgang til denne informasjonen er det vanskelig for PBL å bistå medlemsbarnehagene på en god måte i viktige saker.

– Det handler for eksempel om forsikringsavdelingens daglige arbeid med pensjonsrelaterte spørsmål. Men det handler også om arbeidet PBL gjør på vegne av medlemsbarnehagene med å søke om å få dekket reelle pensjonskostnader ut over sjablongen. Har vi ikke tilgang til dataene, har vi ikke forutsetninger for å vite hvilke barnehager som er i posisjon til å søke, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL, Marius Iversen.

Skjema i e-post-lenke

Denne uken går det derfor ut e-post til alle enkeltstående medlemsbarnehager med PBL-tariff. I denne e-posten ber PBL om fullmakt til å hente informasjon i Storebrands bedriftsportal.

– I e-posten ber vi om at daglig leder/styrer klikker på den tilsendte lenken for å gi oss den fullmakten vi trenger. Du signerer ved bruk av BankID, og hele operasjonen skal ikke ta mer enn et par minutter, sier Marius Iversen.

Eiere av mer enn én barnehage vil bli kontaktet litt senere.

Marius Iversen oppfordrer medlemsbarnehagene til å til å gi PBL denne fullmakten raskest mulig:

– Og dersom noe er uklart, eller du har noen spørsmål, så ta gjerne kontakt på telefon eller e-post.