Hvem har ansvaret dersom et barn i barnehagen skader en bil? PBLs advokater svarer

Hvem har ansvaret dersom et barn i barnehagen skader en bil? PBLs advokater svarer

PBL blir noen ganger oppringt av medlemsbarnehager som har oppdaget at et barn fra barnehagen har gjort skade på en bil, for eksempel ved steinkasting over gjerdet.

Publisert:

Spørsmålene som gjerne dukker opp i den forbindelse, er gjerne:

  1. Har barnehagen eller foreldrene erstatningsplikt for denne typen skader?
  2. Har barnehagen forsikringer som dekker denne typen skader?

– Det korte svaret på begge disse spørsmålene er i de fleste tilfellene «nei», sier rådgiver for forsikring og pensjon i PBL, Kristian Lindberg.

Han utdyper at slike saker tidligere er prøvd i rettssystemet. Konklusjonen har vært at barn i barnehagealder ikke skjønner konsekvensene av sine handlinger og derfor heller ikke kan holdes ansvarlige for skadene som de påfører andre og andres eiendom.

– Dette betyr at verken barna, foreldre eller barnehagen vil være ansvarlige for å erstatte denne typen skade, sier Kristian Lindberg.

Kostbare skader

Denne typen saker kan typisk oppstå enten hvis barnehagebarn er på tur utenfor barnehagens område, eller dersom det står biler parkert tett innpå barnehagens område.

Dersom en bil enten blir ripet opp med en gjenstand, eller en stein blir kastet mot bilen, kan bileieren fort bli presentert for verkstedregninger for titusener av kroner.

I en del tilfeller kontakter bileier barnehagen med krav om erstatning.

PBL-advokatenes vurdering:

Problemstillingen om ulike parters ansvar har vært til vurdering i juridisk avdeling i PBL. Her er en oppsummering av denne vurderingen:

Bør ta det gjennom eget forsikringsselskap

Forsikrings- og pensjonsrådgiver Kristian Lindberg i PBL har stor forståelse for at det er irriterende for en bileier å få store kostnader uten selv å ha påført bilen noen skade.

Men han mener bileiere som er kommet i denne situasjonen, i stedet for å oppsøke barnehagen, bør føre saken via sitt eget forsikringsselskap.

– Da vil bileiers forsikringsselskap gjøre en selvstendig vurdering av det juridiske i saken. Og dersom forsikringsselskapet mener det er grunnlag for det, kan det eventuelt rette krav mot forsikringsselskapet der barnehagen har sin ansvarsforsikring, sier Kristian Lindberg.