Se alle fordelene din barnehage får ved å bruke PBL Regnskap

Se alle fordelene din barnehage får ved å bruke PBL Regnskap

Som barnehageleder har du en rekke rapporteringer og oppgaver du må gjøre knyttet til lønn- og regnskapsføring. Er du kunde i PBL Regnskap, er det en rekke oppgaver du slipper å tenke på. Din regnskapsrådgiver gjør jobben for deg!

Publisert:

Listen over oppgaver du som leder i barnehagen må huske på å utføre i løpet av et barnehageår, er lang. Spesielt innenfor regnskap og lønn er det mange viktige oppgaver du skal huske på. Oppgaver som du er pålagt å gjøre i henhold til lovverket, men også oppgaver som sikrer barnehagen tilskudd og refusjoner som den har krav på. I PBL Regnskap er de om lag 60 rådgiverne dedikert til nettopp ditt barnehageregnskap. Som kunde her får du hjelp til det aller meste du må huske på i løpet av barnehageåret. For i tillegg til at du får hjelp til de tradisjonelle og vanlige oppgavene et regnskapsbyrå utfører, bistår PBL Regnskap deg også på følgende områder:

Lønnskartlegging

Alle medlemsbarnehagene i PBL er forpliktet til å levere lønnsdata én gang i året. Dette for at PBL skal ha så korrekte tall som mulig til de årlige tarifforhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene. Er du kunde i PBL Regnskap trenger du ikke å levere disse opplysningene, din lønnsmedarbeider gjør jobben for deg.

Les mer om PBL Regnskap

Refusjonskrav til Nav ved sykmeldinger, foreldrepenger og omsorgspenger samt annet relevant fravær

Dersom barnehagen har sykmeldinger eller annet fravær blant de ansatte, som for eksempel foreldrepermisjon eller omsorgspermisjon, har du krav på å få refundert lønnskostnadene fra Nav. Det er ikke en jobb Nav gjør for deg, du må selv passe på å sende inn krav om refusjoner. Noe mange barnehager opplever som utfordrende, da det er lett å miste oversikten over hva du kan kreve refusjoner for. Er du lønnskunde i PBL Regnskap, vil din lønnsmedarbeider påse at du får inn de refusjonene du har krav på, noe som kan spare din barnehage for store beløp årlig.

Refusjonskontroller og purring Nav

Hver måned kontrollerer din lønnsmedarbeider at refusjonene som er krevd, faktisk blir utbetalt til barnehagen. Det gjøres en såkalt avstemming. Dersom pengene ikke kommer på barnehagens konto, vil PBL Regnskap sørge for å purre på utestående inntil korrekt refusjon er mottatt. 

Automatisk ansiennitetsopprykk

Det kan være utfordrende å til enhver tid følge med hvilke av dine medarbeidere som har krav på ansiennitetsopprykk. Det kan bli dyrt for barnehagen dersom det tar lang tid før et oversett opprykk oppdages og barnehagen må etterbetale lønn i et allerede stramt budsjett. Dersom du er lønnskunde i PBL Regnskap sørger din lønnsmedarbeider for at opprykkene til enhver tid blir fulgt opp.


Lønnsendring ved tariffoppgjør

Ved et hvert tariffoppgjør kommer det små eller større endringer knyttet til lønnskostnadene i barnehagen. Som kunde i PBL Regnskap vil din lønnsmedarbeider sørge for å endre lønnen til alle ansatte i henhold til ny tariff. Dermed slipper du som barnehageleder å tenke på konsekvensene av oppgjøret. Du trenger kun å følge med.  

Vedlikehold Storebrandportal for medlemsbarnehager

Endres lønnen, endres også pensjonen. Dersom din barnehage er medlem i PBL vil din lønnsmedarbeider i PBL Regnskap sørge for all oppdatering mot pensjonsleverandøren Storebrand. I en hektisk hverdag hvor du som barnehageleder har mange baller i luften samtidig, kan en innmelding fort glippe. Siden det ofte er snakk om mye penger i pensjonssammenheng, kan en liten forglemmelse i verste fall koste barnehagen dyrt. Det eneste du trenger å gjøre er å melde langtidssyke i portalen.

Rådgiving lønn, fravær og tariff

I over 15 år har PBL Regnskap gitt råd knyttet til medlemstariffen. Alle problemstillinger innenfor lønn og fravær er en del av hverdagen til lønnsrådgiver/lønnskjører/lønnsmedarbeider og de kan derfor trygt kalles eksperter på området. Den senere tid har de også opparbeidet seg kompetanse på barnehager som ikke er medlemmer i PBL.

Innsending av refusjonskrav seniortiltak

Ansatte over 62 år har krav på 80 prosent stilling med 100 prosent lønn, om de ønsker dette. Din barnehage kan få refundert lønnskostnadene ved redusert stilling for eldre ansatte. Du må først søke om dekning av dette og deretter sende inn refusjonskrav. Dersom du glemmer å sende inn refusjonskravene vil disse foreldes – det kan med andre ord bli kostbart å glemme denne delen av jobben. Er du kunde i PBL Regnskap så slipper du å sende inn refusjonskrav. Vi gjør denne jobben for kunder som ønsker dette.

Automatisk endring av foreldrekontingenten ved årsskiftet

Maksprisen for foreldrebetaling har de siste årene vært endret med virkning fra 1. januar. I henhold til vedtektene må barnehagen huske å varsle om endringen og sørge for at ny betaling blir lagt inn til forfall. Er du kunde i PBL Regnskap vil din regnskapsrådgiver både sørge for å varsle foreldrene om økningen og at denne blir endret på faktura fra 1. januar. 

Vi utarbeider pass og stell-oppgaven for alle kunder

Barnehager skal levere opplysninger til Skatteetaten om kostnader foreldrene har hatt til pass og stell av barn.

Disse opplysningene har PBL Regnskap oversikt over, og sørger derfor for å levere de opplysninger som er lovpålagt til rett tid. Opplysningene danner grunnlaget for det fradraget foreldrene skal ha i sin skattemelding og det er derfor veldig viktig at disse opplysningene er korrekte.

Ekspert på rammebetingelser som regulerer barnehagebransjen

Barnehagebransjen er til enhver tid avhengig av de rammebetingelsene som politiske beslutninger tilfører. PBL Regnskap har til enhver tid førstehåndskjennskap til politiske standpunkter som påvirker barnehagene og kan derfor være tidlig ute med god og målrettet rådgiving. De er også eksperter på de rammer særlovgivingen setter, spesielt med tanke på barnehagelovens bestemmelser. Det er viktig å være oppmerksomme om de regler som begrenser bransjen i forhold til ordinær regnskapslovgivning i andre bransjer. Mottar man offentlige midler, stilles det som kjent særskilte krav til bruken.

Utarbeider Basil-rapporten

Hvert år må alle barnehager som er i drift 15. desember fylle ut årsmeldingen til Basil. Dette er en melding som inneholder ulike tjenestedata, blant annet profil, organisering, åpningstider, antall barn, stillinger og personale med mer. Denne rapporten utarbeider rådgiveren for deg. Er det opplysninger rådgiveren din ikke innehar, kontaktes barnehagen før rapporten sendes til barnehagen for signering.

Budsjetthjelp

I tillegg til alle de tjenestene som er inkludert i prisen, kan du også bestille hjelp til å sette opp budsjettet i din barnehage. Dersom du kun trenger litt rådgiving rundt budsjettarbeidet, betaler du ikke noe ekstra for det, men dersom du ønsker at din rådgiver skal sette opp budsjettet sammen med deg, så gjør vi det for en ekstra kostnad. En investering som ofte kan vise seg å være svært nyttig.

Les mer om PBL Regnskap

PBL Regnskap webinarskole

Det er viktig å holde seg oppdatert på endringer som skjer i regelverket knyttet til barnehageregnskap eller at du trenger å oppdatere deg om innenfor tematikken. PBL Regnskap har etablert vår egen webinarskole i PBL Campus. Her inne vil vi kjøre en rekke gratis webinar om aktuelle tema. Som kunde i PBL Regnskap kan du når som helst logge deg inn og følge våre gratiswebinar. I tillegg vil det være mulig å kjøpe enkelte kurs skreddersydd for barnehager – til en rabattert pris for deg som er regnskapskunde.