– Vi har spart store beløp på refusjoner jeg ikke visste vi hadde krav på

Styrer Arve Sundli i Veslefrikk barnehage i Kristiansund har spart store beløp på refusjoner etter at han byttet til PBL Regnskap.

– Vi har spart store beløp på refusjoner jeg ikke visste vi hadde krav på

Styrer Arve Sundli i Veslefrikk barnehage i Kristiansund er pedagog uten økonomisk bakgrunn. Ved å overlate regnskap, lønn og fakturering til PBL Regnskap er han trygg på at jobben blir ivaretatt av fagfolk. – Etter at jeg byttet til PBL Regnskap har jeg også spart store beløp på refusjoner jeg ikke visste jeg hadde krav på.

Publisert:

Arve Sundli og Veslefrikk barnehage har vært kunde i PBL Regnskap siden august 2016. Før det hadde han en lokal regnskapsfører som han var veldig fornøyd med, men for Sundli var det fristende å prøve et skybasert system som ville spare han for mye tid og sikre daglig innsyn i tallene.

– Det ble etter hvert mange bilag og permer på kontoret. Det var derfor fristende å gå over til et papirløst system som PBL Regnskap hadde, forteller Sundli.

Full oversikt over regelverket

At PBL Regnskap i tillegg er eksperter på barnehager og sitter i et miljø sammen med andre fagfolk innenfor barnehagesektoren, gjør at Sundli føler seg godt ivaretatt i en sektor som må forholde seg til mange lover og regler. Det stilles blant annet en del andre krav til regnskapsføring for barnehager enn for andre private bedrifter.

Selv om revisor kan godkjenne et regnskap etter regnskapsloven, kan barnehagen risikere å bli tatt i tilsyn etter særlovgivingen.

– I PBL Regnskap merker jeg at de har full oversikt over regelverket som er spesielt for barnehager. Av og til kan regnskapsføreren min være veldig streng, men jeg vet jo at hun gjør det til mitt og barnehagens beste, sier Sundli.

Arve Sundli føler seg trygg med fagfolkene i PBL Regnskap i ryggen.Arve Sundli føler seg trygg med fagfolkene i PBL Regnskap i ryggen.

Trygg ved økonomisk tilsyn

– På hvilken måte er de streng med deg?

– Vi er en raus bedrift som liker å gi oppmerksomheter ved høytider og bursdager. Det jeg ofte glemmer er regler knyttet til skatteplikt. Regnskapsføreren min er raskt ute med å påpeke dersom noe blir feil i henhold til lovverket, eller om jeg har glemt å føre på en kvittering. De kan være veldig strenge, men samtidig er det betryggende at de er så påpasselige.

Han påpeker at det er fort å trå feil når man ikke har økonomisk, men pedagogisk bakgrunn. Barnehagen er en andelsbarnehage, der styret hovedsakelig består av foreldre. Bakgrunnen til foreldre vil variere fra år til år, det er ikke alltid man får rekruttert foreldre med økonomisk bakgrunn.

– Da er det betryggende å vite at regnskapsføreren kjenner lovverket knyttet til barnehagedrift veldig godt. Om vi skulle få et økonomisk tilsyn er jeg trygg på at alt er i orden.

Spart mye penger

Da Sundli byttet til PBL Regnskap benyttet han også muligheten til å bruke lønnssystemet deres. Det har ifølge han selv vært svært innbringende for barnehagen.  

– Tidligere ordnet jeg lønnen selv og det var veldig tidkrevende. Jeg satt og tastet inn tallene manuelt for hver ansatt. Nå bare godkjenner jeg at lønnen blir korrekt før utbetaling. Men det jeg setter mest pris på i forbindelse med lønnskjøringen, er oppfølgingen rundt Nav og refusjoner i forbindelse med blant annet sykepenger. Jeg brukte så mye tid på oppfølging av saker da jeg selv satt med dette arbeidet at det gikk ut over utviklingen av barnehagen.

– I tillegg ser jeg nå at det er mye jeg ikke visste at jeg hadde krav på av refusjoner. Etter at PBL Regnskap overtok denne oppgaven har vi spart store summer bare på refusjoner fra Nav, som vi utgangspunktet hadde krav på, sier han.

– Hvor mye penger tror du at barnehagen har gått glipp av i refusjoner?

– Det tør jeg ikke svare på, men at barnehagen ikke får fått refundert alt vi hadde krav på da jeg selv satt med dette arbeidet, er jeg ikke i tvil om. Nå utbetales refusjonene måned for måned fra Nav og jeg føler meg trygg på at PBL Regnskap fanger det opp dersom noe skal refunderes. Senest for noen uker siden hadde jeg en sak hvor regnskapsføreren min gjorde meg oppmerksom på at jeg skulle ha refusjoner fra Nav.

– De har økonomisk spisskompetanse knyttet til sektoren, som jeg ikke har, sier han og smiler.

Tid til kvalitetsutvikling

Veslefrikk barnehage ligger plassert midt i et boligfelt på Frei i Kristiansund. Utenfor pågår det full renovering av uteplassen etter at barnehagen i 2019 ble bygd ut med blant annet kontorfasiliteter, personalrom og garderober til de ansatte.

Arve Sundli mener prosjektet aldri kunne vært realisert om han selv måtte sitte med lønns- og regnskapsføringen i barnehagen.  

– Jeg vil anslå at dersom jeg skulle fortsatt med regnskapet og lønnskjøringen slik jeg gjorde for noen år siden, så hadde det gått med 30 prosent av stillingen min til dette arbeidet. I stedet har jeg fått muligheten til å jobbe med utvikling av barnehagen, deriblant utbyggingen. At vi holdt oss til budsjetter hele veien, kan jeg takke regnskapsføreren min for. Hun har holdt meg oppdatert hele veien både på kostnader, momsrefusjon og at utgifter blir ført på riktig post, sier Arve Sundli.

Nytt system

PBL Regnskap startet i høst overgangen til et helt nytt og topp moderne regnskapssystem, Power Office GO. Snart er det Arve Sundli og Veslefrikk sin tur til å flyttes over på det nye systemet.

– Det gleder jeg meg veldig til! For selv om dagens system er enkelt sammenlignet med det vi hadde før, ser jeg veldig frem til å komme meg over på et nytt system hvor jeg også kan utføre min del av jobben fra mobilen eller nettbrettet.  

Den eneste bekymringen han hadde ved å bytte til PBL Regnskap var avstanden fra Kristiansund til kontoret i Bodø.

– Men det viste seg å være en helt grunnløs bekymring. Regnskapsføreren min og jeg har veldig god kontakt både på telefon og e-post.

Sier Arve Sundli – barnehageleder og fornøyd kunde i PBL Regnskap.