Denne gjengen er klare for å hjelpe barnehagene med å lage budsjett

Budsjetthjelperne. Leder for fag og rådgiving, Merete Holst Andersen , er sammen med resten av rådgiverne i PBL Regnskap klare for å gi barnehagene hjelp med budsjettet.

Denne gjengen er klare for å hjelpe barnehagene med å lage budsjett

Å ha et gjennomarbeidet budsjett å drifte etter, kan være avgjørende for barnehagens økonomi. Få hjelp av din regnskapsfører i PBL Regnskap til å sette opp et budsjett. Det kan vise seg å bli veldig lønnsomt, skal vi tro «budsjetthjelperen» Merete Holst Andersen.   

Publisert:

– Veldig mange barnehager opplever nå en trangere økonomi enn på lenge, og det er viktigere enn noen gang å ha et realistisk budsjett. I mange kommuner er det rett og slett for mange barnehageplasser i forhold til antall barn. Bemanningsnorm og lave tilskuddssatser kombinert med kutt i kapitaltilskudd og mulig kutt i pensjonstilskudd gjør det ekstra utfordrende for mange. Da er det viktig å ha et godt økonomisk styringsdokument å støtte seg til. Det vil et budsjett være, sier Merete Holst Andersen, leder for fag og rådgiving i PBL Regnskap.

Ønsker du å vite mer om tilbudet i PBL Regnskap? Se hvordan din barnehage kan få hjelp

Gode regnskapsrådgivere

Andersen er for mange av barnehagene i PBL Regnskap kjent som «budsjetthjelperen». Hun har i løpet av de siste årene bistått mange hundre barnehager med å sette opp budsjett, nettopp for å unngå økonomiske overraskelser underveis.

Etter hvert ble etterspørselen etter budsjetthjelp så stor, at PBL Regnskap så behovet for at flere kan gjøre denne jobben for barnehagene.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss i takt med endringene i samfunnet. Våre regnskapsførere oppdaterer seg hele tiden for å være gode rådgivere. Som et resultat av dette er det å lage budsjett blitt en viktig oppgave, sier Merete Holst Andersen som har gått i bresjen for å «utdanne» sine kolleger i PBL Regnskap til å bli gode på å sette opp budsjetter for barnehagene.

Få hjelp med budsjettet

Merete Holst Andersen kan ikke få tydeliggjort hvor viktig det er at barnehagene har et realistisk budsjett å drifte etter – spesielt nå som mange barnehager sliter med lavere barnetall og trangere økonomi.

– Å sette opp et budsjett er ingen enkel oppgave. Spesielt ikke for mange av barnehagelederne som er dyktige pedagoger i bunn og ikke nødvendigvis økonomer. Vi ser også at i en del av barnehagene som lager budsjettene selv, så kan disse ofte være mangelfulle. I verste fall kan man miste store kostnader på veien som skal være med i resultatregnskapet – og som gir røde tall på slutten av året. Derfor anbefaler jeg virkelig at barnehagene investerer i økonomisk rådgiving, påpeker hun og tilføyer.

– Det kan være forhold ved et barnehageregnskap som kan forbedres. Ved å få inn en økonomisk rådgiver får du også inn en som kan se på tallene med nye øyne.

Hun trekker spesielt frem betydningen av å ha korrekte lønnskostnader inn i budsjettene, som utgjør den desidert største utgiftsposten. Ikke minst nå i pandemien med høyt sykefravær og mye bruk av vikarer.

– Lønn utgjør om lag 80 prosent av barnehagens kostnader. Bommer man her, kan det få store konsekvenser når regnskapet skal gjøres opp. Din regnskapsfører i PBL Regnskap har erfaring fra mange andre barnehager, og kan legge merke til ulikheter på kostnadsstruktur som hver enkelt barnehage ikke kan se. Dermed kan man fange opp områder hvor man kan gjøre tilpasninger for å spare penger, sier Andersen.  

Fra minus til pluss

Selv har hun flere eksempler på barnehager som har gått fra minus til pluss, som et resultat av tiltak barnehagen har gjennomført etter å ha satt opp et budsjett.

– Det er fort gjort å sette seg fast i de kostnadene barnehagen har, uten å se mulighetene for å kutte noen steder. Jeg har selv flere eksempler fra de siste årene hvor jeg har kommet inn og hjulpet barnehager som har gått med underskudd i flere år. Sammen har vi funnet løsninger som har resultert i plusstall.

Gratis webinar

I tillegg til at rådgiverne i PBL Regnskap hjelper barnehagene med å sette opp budsjetter, vil de også fremover styrke tilbudet innen økonomisk rådgiving betraktelig.

– Det vil barnehagene spesielt merke innenfor vårt digitale tilbud hvor vi utarbeider relevante webinar med ulike aktuelle tema, som enten kan følges direkte eller sees i opptak, forklarer Merete Holst Andersen.

De første webinarene er allerede ferdig, og ett av disse omhandler nettopp budsjett. Det vil komme webinar om blant annet årsoppgjør og lønnsinnberetning for å sikre at barnehagene er godt forberedt på de oppgaver som de skal bidra med.

Se webinarer fra PBL Regnskap

– For våre barnehager er webinarene helt gratis å følge og noe jeg vil anbefale alle å sette av tid til. For det er viktig med forståelse for regnskapstallene – ikke minst i den krevende tiden mange barnehager nå går inn i, sier Merete Holst Andersen.

PBL Regnskap jobber kun med barnehager og kjenner sektoren til fingerspissen. Ønsker du mer og bedre oversikt, samt å få din egen rådgiver på økonomi?

Ønsker du å vite mer om tilbudet i PBL Regnskap? Se hvordan din barnehage kan få hjelp