Å bytte til PBL Regnskap – enklere enn du tror

Daglig leder Ingvild Vevle Chyba i Nøtteliten barnehage er svært fornøyd med overgangen til PBL Regnskap.

Daglig leder Ingvild Vevle Chyba i Nøtteliten barnehage er svært fornøyd med overgangen til PBL Regnskap.

Å bytte til PBL Regnskap – enklere enn du tror

Ønsker du å flytte regnskapet til et miljø med stor kunnskap om barnehageøkonomi? Går du til PBL Regnskap, gjør vi mesteparten av jobben for deg.

Publisert:

– Dette har gått over all forventning. Jeg føler en stor trygghet med å ha de bransjespesifikke kunnskapene til PBL Regnskap i ryggen. Gode system og rådgivning gir færre bekymringer rundt økonomien, og jeg får frigjort tid til andre arbeidsoppgaver, sier daglig leder Ingvild Vevle Chyba i Nøtteliten barnehage.

I januar byttet hun ut sin gamle regnskapsleverandør med PBL Regnskap. Det anbefaler hun gjerne også andre barnehager å gjøre.

Spisskompetanse

Trenger du en hjerteoperasjon, vil du helst ikke få den utført hos fastlegen. Du oppsøker et sykehus med høy kompetanse på hjerteoperasjoner.

På samme måte bør du som barnehageleder vurdere å få regnskapstjenester hos noen som ikke bare kan regnskap, men som også har spisskompetanse på barnehageøkonomi.

PBL Regnskap har den kompetansen du trenger til ikke bare å få regnskapene godkjent, men også til å få gode råd om alle de økonomiske sidene ved barnehagedriften.

Dette var også hovedgrunnen til at Nøtteliten barnehage skiftet ut et lokalt regnskapsbyrå med PBL Regnskap.

– For meg som daglig leder er det viktig å spille på lag med noen som har god kjennskap til regelverket som gjelder spesifikt for barnehagesektoren. De vi brukte før, har god generell kunnskap fra flere bransjer – også barnehager. Men for meg er det viktig å kunne forholde meg til noen som behandler regnskapet for langt flere barnehager enn bare vår. Det gjør regnskapsføreren til en god sparringspartner, sier Ingvild Vevle Chyba.

Enkelt og effektivt

I fjor høst tok Chyba og Nøtteliten barnehage avgjørelsen om å la PBL Regnskap overta regnskap og lønnskjøring for barnehagen. I januar skjedde skiftet. Hun er veldig godt fornøyd valget som ble tatt.

– De vi brukte før var veldig godt kjent med økonomien vår, og vi var vant til å få veldig god hjelp. Dette er ikke blitt noe dårligere nå – vi har fått en samarbeidspartner som er veldig på tilbudssiden. Når jeg tar kontakt opplever jeg raushet i forhold til det at jeg har en del spørsmål og at jeg har behov for å gjøre meg kjent med nye systemer. Og nå som jeg er blitt bedre kjent med systemene, opplever jeg dem som veldig enkle sammenlignet med de vi har brukt før. Jeg får utført mine økonomioppgaver effektivt og med god kontroll, og det gjør at jeg kan bruke mer tid på andre oppgaver, sier Ingvild Vevle Chyba.

Ikke mye arbeid

Chyba setter pris på måten PBL Regnskap gjorde overgangen forutsigbar og trygg.

– Først fikk vi en fremdriftsplan slik at vi hadde en forutsigbarhet for hva som skulle skje, og i hvilken rekkefølge. Så var det selvfølgelig litt jobb knyttet til å dele informasjon om våre kunder og våre ansatte. Men også det var det gode systemer for, og arbeidsmengden var ikke større enn at det var noe vi klarte å få til, sier Ingvild Vevle Chyba.

I virkeligheten er det bare fire skjemaer daglig leder selv må fylle ut. Dette er:

  1. Opplysningsskjemaet. Dette skal inneholde informasjon om antall barn, ansatte, ønsket rapporteringsfrekvens, ønsket lønnsdato, bankkontonummer og lignende.
  2. Foreldreskjema. Hvem skal motta faktura for barnehageplassen, og hva skal faktureres den enkelte forelder.
  3. Personalopplysningsskjema. Hvem er ansatt? Stillingstype? Lønn og eventuelle tillegg?
  4. Systemskjema. Hvem skal være brukere i regnskapssystemene?

Alle andre skjemaer knyttet til OCR, eFaktura, avtalegiro, banktilganger, samordnet registermelding og så videre, blir ferdig utfylt av PBL Regnskap og sendt til kunden for gjennomlesning og signering.

Når det gjelder å innhente selve regnskapstallene, vil PBL Regnskap hente disse direkte fra tidligere regnskapsfører.

– Det eneste PBL Regnskap trenger for å sette i gang prosessen er en mail der barnehagen skriver at de ønsker å benytte oss fra en viss dato. Helst ser vi at denne meldingen kommer tre måneder før oppstart slik at begge parter har god tid til å få alt det praktiske på plass, sier produkt- og kundeleder Susan Barstrand i PBL Regnskap.

Ringte for å takke

Selv om hun helt fra start opplevde PBL Regnskap som en trygg samarbeidspartner, må Ingvild Vevle Chyba innrømme at hun var litt spent foran første lønnskjøring med nytt selskap.

Ikke bare var barnehagen ny i PBL Regnskap-systemet. Den følger også KA-tariff (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), ikke PBL-tariffen som flertallet av medlemsbarnehagene har:

– Men da dagen for lønnskjøring kom, kunne jeg se at alt gikk helt smertefritt for seg. Da måtte jeg bare ringe til PBL Regnskap for å takke. Det var en stor lettelse!

Vil du flytte ? 

Ta kontakt med i PBL Regnskap for en hyggelig prat og et godt tilbud! 

Ta kontakt med PBL Regnskap!

Susan Barstrand

produkt- og kundeleder

Avdeling: PBL Regnskap

Tlf:
75 55 37 97 / Mobil: 928 68 482
E-post: