Bruker du PBL Regnskap, trenger du kun sette av tid til fire enkle gjøremål

Bruker du PBL Regnskap, trenger du kun sette av tid til fire enkle gjøremål

Hvorfor gjøre regnskapsarbeidet vanskelig når du kan gjøre det enkelt? Som kunde i PBL Regnskap vil daglig leder i barnehagen kunne bruke mer tid på de ansatte og barna, og mindre tid på tall og dokumenter.

Publisert:

Godt over 500 barnehager landet rundt bruker allerede PBL-familiens eget regnskapsbyrå til å utføre sine regnskaps- og lønnstjenester.

Stadig flere barnehager opplever verdien av et regnskapsbyrå som både kjenner barnehagesektoren ut og inn, og som, ved hjelp av brukervennlige digitale verktøy, gjør jobben så enkel som mulig for barnehagene.

– Det er krevende nok å være daglig leder i barnehage, om ikke du også skal bli overlesset av administrative oppgaver som like gjerne kan gjøres automatisk eller av regnskapsbyrået, sier produkt- og kundeleder Susan Barstrand i PBL Regnskap.

Fire enkle gjøremål

Bruker din barnehage PBL Regnskap, er det grovt sett er det bare fire faste gjøremål daglig leder har i forbindelse med den løpende oppfølgingen av regnskapet.

 1. Godkjenne fakturaer
  Faktura fra leverandør kommer direkte inn i PBL Regnskaps skybaserte system. PBL Regnskap behandler fakturaer og sender dem til godkjenning. Daglig leder trenger kun å godkjenne dem med et klikk, enten på mobil eller PC.
 2. Legge kvitteringer inn i appen
  Hvis du har handlet med barnehagens bedriftskort, eller noen har hatt et privat utlegg for barnehagen, kan kvitteringen enkelt og greit fotograferes med mobilen og sendes inn via appen GoMobil.
 3. Legge inn endringer på foreldrefakturaer digitalt
  Endringene legges digitalt inn i PBL Regnskaps dokumentsenter. Dette er enkelt – men også trygt, ettersom all informasjon som legges inn automatisk blir ferdig kryptert.
 4. Lønnsvariabler legges digitalt inn i lønnssystemet.
  Du kan legge overtid, ekstra godtgjørelser, fravær eller trekk direkte inn i det digitale lønnssystemet foran hver lønnskjøring. Slik sender du fra deg lønnsinformasjon på en enkel måte før lønningsdag.

Alltid på tilbudssiden

Susan Barstrand sier at PBL Regnskap alltid tilstreber seg å være på tilbudssiden overfor barnehagene.

– Dette innebærer også at vi sørger for at våre regnskapskunder blir involvert dersom det skjer noe som kan være av betydning, sier hun.

Av de fordeler barnehager har ved å velge PBL Regnskap, nevner produkt- og kundelederen:

 • Vi er alltid i forkant og støtter barnehagene på alle typer oppgaver knyttet til økonomi.
 • Vi har førstehåndskunnskap om barnehagebransjen. Det betyr at vi er oppdatert på alle endringer som påvirker barnehagens økonomiske rammebetingelser og gir uoppfordret råd og tips i den forbindelse.
 • Vi lager budsjetter og rapporterer så ofte barnehagene ønsker eller har behov for det.
 • Vi lager refusjonskrav til Nav ved sykmeldinger og annet fravær, samt kontrollerer at refusjoner mottas.
 • Vi følger med på hvem av dine ansatte som får ansiennitetsopprykk.
 • Er barnehagen PBL-medlem, vil din lønnsmedarbeider sørge for å endre lønnen til alle ansatte i henhold til ny tariff.
 • Vi melder inn endringer til pensjonsleverandør.
 • Vi driver rådgiving på alt som har med lønn, fravær og tariff å gjøre.
 • Vi sørger for at foreldrefaktura endres i pris ved årsskiftet.
 • Vi utarbeider pass- og stell-oppgaven for alle kunder.
 • Vi lager BASIL-rapporten og holder barnehagene orientert om endringer på det vi rapporterer til Utdanningsdirektoratet.
 • Vi har moderne, skybaserte systemer tilpasset barnehagene.

 

Ta gjerne kontakt

Høres det interessant ut for din barnehage å overlate ansvaret for regnskapstjenestene til PBL Regnskap?

Produkt- og kundeleder Susan Barstrand oppfordrer barnehager til å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

– Send en e-post, eller ring oss, og så kan vi snakkes nærmere om hva slags behov dere har og hva vi kan tilby, sier hun.

Susan Barstrand

produkt- og kundeleder

Avdeling: PBL Regnskap

Tlf:
75 55 37 97 / Mobil: 928 68 482
E-post: