30 nye barnehager velger å bruke kompetansen til PBL Regnskap: – Vi følte behov for å «oppgradere»

Eplehagen barnehage er en av 30 barnehager som fra nyttår har gått over til PBL Regnskap. Daglig leder Marine Ommundsen er fornøyd, både med tjenestene og oppfølgingen.

30 nye barnehager velger å bruke kompetansen til PBL Regnskap: – Vi følte behov for å «oppgradere»

Verdien av en regnskapsfører som kjenner barnehagesektoren har aldri vært større enn nå. Derfor gleder de ansatte i PBL Regnskap seg over å få gjøre en forskjell for 30 nye regnskapskunder fra 1. januar 2022.

Publisert:

Personlig, Bærekraftig og Løsningsorientert.

Dette er verdiene til PBL. De samme verdiene skal kjennetegne dialogen mellom medarbeiderne i PBL Regnskap og deg som kunde, enten det handler om hverdagslige plikter eller utfordringer du ikke har vært borti før.

Vokser

PBL Regnskap hadde i 2021 mer enn 500 barnehager på kundelistene for regnskaps- og/eller lønnstjenester.

Nå skal enda flere barnehager stifte bekjentskap med PBL-familiens eget regnskapsbyrå. Ved inngangen til 2022 har selskapet fått 30 nye barnehager på kundelisten.

Produkt- og kundeleder Susan Barstrand håper og tror dette er starten på 30 langvarige samarbeid preget av gjensidig tillit.

– Vi vil bare takke for at stadig flere barnehager gir oss tillit til å ta hånd om regnskapstjenestene sine. Og vi skal hver eneste dag strekke oss langt for å vise oss tilliten verdig, sier hun.

Følte behov for å «oppgradere»

Daglig leder Marine Ommundsen i Eplehagen barnehage i Kristiansand er en av dem som fra nyttår har benyttet seg av regnskaps- og lønnstjenestene til PBL Regnskap.

– Fra før brukte vi en lokal liten regnskapsbedrift. Men så følte vi behov for å «oppgradere» litt på dette området. Vi hørte litt rundt med andre barnehager for å sjekke hvilke som kunne være aktuelle, og andre barnehager som hadde PBL Regnskap ga uttrykk for at de var veldig fornøyde, sier Ommundsen.

Hun sier at PBL Regnskap var konkurransedyktige på pris når man sammenligner med den forrige leverandøren. Den store forskjellen var bransjekunnskapen og fordelen det er å forholde seg til et større regnskapsbyrå.

– Det gir en helt annen tilgjengelighet når PBL Regnskap jobber i team. Er ikke den ene på kontoret, er det alltid noen andre som er tilgjengelig. Så når jeg har spørsmål, enten det dreier seg om faktura, regnskap eller lønn, så får jeg alltid raskt svar, sier Marine Ommundsen.

Krevende tider

Store deler av barnehagesektoren opplever akkurat nå den økonomiske fremtiden som mer usikker og mer uoversiktlig enn før.

Mange steder erfarer barnehagene at tilskuddene ikke stiger i takt med lønns- og prisveksten. Bemanningsnormen som skulle vært fullfinansiert nå i 2022, har ikke hatt den forventede effekten på tilskuddene.

Og med redusert pensjonspåslag fra 2022 i årene fremover, er det enda viktigere enn noen gang før å ha full kontroll på alle sider ved barnehagedriften.

Dette gir barnehagene behov som PBL ønsker å bidra til å løse.

Produkt- og kundeleder Susan Barstrand (til venstre) gleder seg over at stadig flere barnehager velger PBL Regnskap. Her sammen med regnskapsmedarbeider Lill-Henny Haldorsen.

Enklere for barnehagen

For det første legger PBL Regnskap stor vekt på at barnehagene enkelt skal kunne ha oversikt over økonomien.

– Vi har derfor valgt digitale verktøy og systemer som er tilpasset barnehagebransjen og den informasjonen daglig leder trenger. Det skybaserte regnskapssystemet PowerOffice Go er faktisk prisvinnende enkelt og gir en brukervennlig og smart regnskapsopplevelse, sier Susan Barstrand.

Hun peker på at de enkle og brukervennlige løsningene frigjør mer tid for daglig ledere i barnehager til kvalitetsutvikling, til beste for barn, familiene deres og de ansatte.

Mer rådgiving

For det andre legger PBL Regnskap vekt på den personlige oppfølgingen kjennetegnet av stor sektorkunnskap.

Susan Barstrand peker på at det er mange regnskapsbyråer som er veldig gode på regnskap og økonomi generelt, barnehager inkludert. Men at mange barnehager nå ser økt behov for å søke støtte, kunnskap og økonomiske råd fra et regnskapskontor som er spesialister på barnehageøkonomi.

PBL Regnskap har 16 års erfaring med barnehageregnskap og har opparbeidet seg høy kompetanse på feltet. Selskapets medarbeidere er til enhver tid oppdatert på alt av regelverk og endringer som berører barnehagenes økonomiske rammebetingelser.

– Som en del av PBL-konsernet har vi til enhver tid tilgang til all kunnskapen om barnehagesektoren som finnes i organisasjonen. Denne førstehåndskunnskapen gir oss et fortrinn når behovet for økonomisk veiledning oppstår, sier Susan Barstrand.

To timers kurs

For Marine Ommundsen i Eplehagen barnehage har overgangen til nytt regnskapsbyrå gått fint.

– Det har vært en del jobb og en del punching, noe jeg også var forberedt på. Men samtidig har dette vært en god anledning til å gå grundig gjennom egne rutiner og egne dokumenter, sier Ommundsen.

Hun mener overgangen har gått knirkefritt og at det allerede etter noen uker er tydelig at det faller mindre administrativ jobb enn før på henne som daglig leder.

– Jeg har tatt et to timers kurs i rutinene for lønn og et to timers kurs i bruk av PowerOffice Go. Jeg opplever allerede at det er mindre jobb enn før. Og enda mindre kommer det til å bli når alle rutinene sitter i fingrene, sier Marine Ommundsen.