Deltakerne ga regnskapskurset toppscore – nå kommer det som nettkurs i ny drakt

Deltakerne ga regnskapskurset toppscore – nå kommer det som nettkurs i ny drakt

PBL Regnskap lanserte i fjor et nytt regnskapskurs som fikk svært gode tilbakemeldinger i de fire byene det ble holdt før pandemien satte en stopper for fortsettelsen. Nå kommer det populære kurset i stedet som nettkurs.

Publisert:

– Vi hadde opprinnelige tenkt å sette opp kurset i ti nye byer da Norge plutselig stengte ned og alle kurs måtte avlyses. I ettertid fikk vi flere henvendelser fra barnehager som ønsket dette kurset. Derfor bestemte vi oss for å lage en digital utgave av kurset, forteller Merete Holst Andersen.

Gå til kurssiden

Nettkurs i to deler

Mange barnehageledere opplever regnskap og budsjett som utfordrende. Hva forteller egentlig regnskapet deg? Hvilke grep kan du ta for å forbedre resultatet?

Disse spørsmålene og mye mer gir Merete Holst Andersen og Susan Barstrand deg svar på i nettkurset «Få bedre økonomisk forståelse – grunnkurs i regnskap for barnehageledere».

Opprinnelig var regnskapskurset delt inn i to bolker på til sammen seks timer, en for regnskap og en for lønn. Det nye nettkurset tar kun for seg regnskapsdelen og varer i om lag 2 timer og 20 minutter.

– Vi er også i gang med å utarbeide et nettkurs også for lønnsdelen som omfatter blant annet sykefravær, refusjoner, opplyser Susan Barstrand.

Tryggere i rollen

Kurset er skreddersydd for deg som er leder i en privat barnehage. Målet er å gjøre deg tryggere i rollen som økonomisk ansvarlig ved å gi deg kunnskap om regler knyttet til barnehageregnskapet.

Merete Holst Andersen trekker frem mange fordeler med at kurset nå tilbys digitalt i stedet for ved fysisk oppmøte.

  • Du kan selv velge når du skal se kurset
  • Du kan velge å dele det opp i flere bolker
  • Du kan se kurset i opptak så mange ganger du vil
  • Du slipper å reise til kursstedet – noe som ofte er en stor besparelse
  • I tillegg kan du som er kunde i PBL Regnskap henvende deg direkte til din regnskapsrådgiver dersom du har spørsmål knyttet til kurset.

Andersen og Barstrand ser et behov for mer grunnleggende kompetanse om barnehageøkonomi.

– Å drive barnehage i dag kan oppfattes som mer utfordrende enn tidligere. Det økonomiske handlingsrommet rammes inn av lover og regler generelt, men spesielt gjennom særlovgivningen knyttet til bransjen vår. Inntekten avhenger av kommunale satser for tilskudd, makspris og muligheten for å ta inn flere barn, mens det på kostnadssiden er lagt føringer blant annet gjennom bemannings- og pedagognorm. Hva er da igjen av fleksibilitet knyttet til den økonomiske driften og hvilke positive grep kan barnehagene ta? Dette snakker vi mye om på kurset, forteller Susan Barstrand og Merete Holst Andersen i PBL Regnskap.

Åpent for alle private barnehager

På kurset får deltakerne økt kunnskap om både regnskapsføring og regnskapsanalyser. Målet er at lederne skal se mulighetene for bedre inntjening og likviditet, reduksjon av kostnader, samtidig som de lærer hva som skal til for å tilfredsstille krav i henhold til et eventuelt fremtidig økonomisk tilsyn.

På kurset vil du blant annet lære mer om:

  • Hva betyr det at barnehagen har en økonomisk stilling og hva forteller den deg?
  • Hvordan få kontroll på økonomien?
  • Hva må du være ekstra oppmerksom på i særlovgivningen for barnehager og hvilke dokumentasjonskrav gjelder?
  • Hvordan utarbeides regnskapet?

Kurset blir lagt ut på PBLs digitale opplæringsplattform PBL Campus og er tilpasset alle som jobber som leder i privat barnehage. Du trenger ikke være medlem i PBL for å kjøpe tilgang til kurset.

Her er noen av tilbakemeldingene etter at kurset ble gjennomført i fire byer våren 2020 (bla til høyre for å få opp flere tilbakemeldinger).

Jeg fikk en bedre forståelse av hvordan lese tallene i årsmeldingen i forhold til balanse, sette budsjett, følge med på lønnsomhet, soliditet og likviditet, viktige punkter om egenmelding, hva som er arbeidsgiverperioden. Få bekreftelse på allerede erobret kunnskap, og få nyerobret kunnskap. God balanse mellom praktiske oppgaver for å forstå, og teoretisk formidling i tillegg.
Deltaker Lillehammer
God innføring for meg som i utgangspunktet var ganske blank på området. Klar, tydelig og forståelig fremstilling.
Deltaker Trondheim
Gir meg en bedre mulighet til å forstå rapporter og hvorfor det blir som det blir og hvordan jeg kan finne/komme fram til vår bedriftslønnsomhet. Oppdater på lovverk - behovet for merking av bilag - Lønn og sykefravær og hvilken betydning det kan ha for økonomien i barnehagen. Mange gode tips.
Deltaker Trondheim
Fikk mye god informasjon og det som ble gått gjennom var veldig relevant. Skikkelige dyktige og hyggelige kursholdere.
Deltaker Ålesund
Tydelige forelesere, klarte å gjøre et "tørt tema interessant. Veldig lærerikt.
Deltaker Ålesund
Mye relevant informasjon ble formidlet, som man ikke hadde så mye kunnskaper om fra før. Kursholdere virket veldig godt forberedt og stødige på temaet, og kunne svare på stort sett alt som dukket opp av spørsmål.
Deltaker Lillehammer
Litt "kjedelige" tema, men formidlet på en veldig god måte, dermed ble det interessant likevel og dagen gikk fort.
Deltaker Molde
God balanse mellom forelesning, praktiske oppgaver og dialog mellom de som holdt kurset og kursdeltagere.
Deltaker Molde

– Veldig hyggelig å se at vi har truffet så godt med dette kurset. Vi har jobbet mye med innholdet for at det skal treffe deltakerne best mulig, sier kursholder Susan Barstrand.

Gå til nettkurset