Valg 2023: PBL ser frem til å samarbeide med de folkevalgte

– Politikk bygges nedenfra, og lokalpolitikere som ønsker å bygge videre på den suksessen barnehageforliket har vært, vil være viktig stemmer i utformingen av nasjonal politikk, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL

Valg 2023: PBL ser frem til å samarbeide med de folkevalgte

PBL ser frem til å ha konstruktiv dialog med lokalpolitikere av alle politiske farger nå som valget er over og nye kommunestyrer og byråd tar form.

Publisert:

I nesten alle kommunene er det nå klart hvordan fordelingen av mandater blir etter lokalvalget 2023.

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup gratulerer alle som er vist den tilliten det er å representere befolkningen i egen kommune de kommende fire år.

– Det er kanskje lett å ta demokratiet for gitt. Men slik vi ser verden rundt oss, bør vi hver eneste dag feire at vi har frie valg i Norge. Sånn sett er valgdagen en festdag, helt uavhengig av hvem som vinner eller taper posisjoner, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Velferd i valgkampen

I årets valgkamp har spørsmålet om hvem som skal kunne levere tjenester innen offentlig velferd vært ett av temaene som har synliggjort forskjellen på partiene.

– I denne valgkampen har det mer handlet om eldreomsorg og sykehjem enn barnehage. Men det er også helt naturlig at politikere – også lokalt – interesserer seg for en sektor som er så stor og viktig som vår. Da er det veldig greit for oss i PBL å kunne representere en medlemsmasse som leverer minst like gode tjenester som kommunene, med konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, men til en lavere kostnad for det offentlige, sier Schjelderup.

Nye flertall

Mange kommuner vil nå få nye politiske flertall etter årets lokalvalg. PBL overlater til andre å analysere hvorfor enkelte partier gikk frem og andre tilbake.

–Vi samarbeider uansett godt med de aller fleste, selv om det åpenbart er mer fruktbart å ha dialog med politikere som ikke er ideologisk fastlåst i et standpunkt om at store deler av medlemsmassen vår skal avskiltes, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Likebehandling og valgfrihet

Selv om det ikke er en entydig sammenheng med valgresultatene, synes posisjonen til flere av partiene som på rikspolitisk plan har tatt til orde for å ivareta likebehandling og foreldrenes rett til å velge barnehager, å ha styrket seg i mange kommuner.

Dessuten har resultatene på PBLs nettside barnehagevalget.no vist at det bare er lokalpolitikere i Rødt og SV som mener politisk styring over sektoren er viktigere enn å ivareta likebehandling og foreldrenes rett til å velge barnehage for sine barn.

Dette bildet gjenspeiles også i flere målinger, blant annet YouGov-undersøkelsen fra i vinter. Den viste at åtte av ti mener at foreldre selv skal bestemme hvilken barnehage deres barn skal gå i – uten kommunal overstyring.

I sum gir dette et spennende utgangspunkt for PBLs videre arbeid med å sikre bærekraftige rammevilkår for barnehagesektoren.

Venter pakke fra regjeringen

Regjeringen har varslet at den i høst vil sende en stor pakke om regulering og finansiering av private barnehager ut på høring.

Jørn-Tommy mener de nye kommunestyrene vil kunne gi viktige innspill til regjeringen og Stortinget i den prosessen.

– Politikk bygges nedenfra, og lokalpolitikere som ønsker å bygge videre på den suksessen barnehageforliket har vært, vil være viktige stemmer i utformingen av nasjonal politikk. Og i den forbindelse vil både PBL og PBLs lokallag kunne bidra med konstruktive innspill og relevante fakta, sier Jørn-Tommy Schjelderup.