PBL har sendt innspill til lokalpolitikerne etter valget

PBL har sendt innspill til lokalpolitikerne etter valget

Kvalitet, mangfold, likebehandling og valgfrihet. Det er blant de viktigste stikkordene i innspillsnotatet som PBL har sendt ut til lokalpolitikere som nå skal begynne å utforme barnehagepolitikken i sin kommune for de kommende fire år.

Publisert:

I fjor sommer utarbeidet PBL en brosjyre med innspill til politikere landet rundt, som på det tidspunktet var i ferd med å utarbeide lokale partiprogram foran lokalvalget 2023.

Nå som valget er overstått, har PBL laget et to siders notat, som også inneholder nye og aktuelle momenter, blant annet om kommunal styringsrett over opptak i barnehagene.

Tirsdag ble notatet sendt ut til mange hundre politiske lokallag i de kommunene hvor PBL har medlemsbarnehager.

Les notatet her

Viktige budskap fra sektoren

PBL håper med dette å bidra til at kommunepolitikere landet rundt kan sette god barnehagepolitikk på agendaen for den kommende perioden, enten i posisjon eller opposisjon.

– Gode barnehager er svært viktige for barna, familiene og samfunnet. Gode barnehager som utjevner sosiale forskjeller og som bidrar til å gi alle barn trygghet, omsorg og en god start på livet, er etter vår mening en av samfunnets beste investeringer. Derfor oppfordrer vi politikerne som nå skal engasjere seg i barnehagepolitikken i fire år fremover til å sette seg inn i disse viktige budskapene fra sektoren, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Pragmatiske lokalpolitikere

Han gir uttrykk for at medlemsbarnehagene i veldig mange kommuner har klart å etablere et godt samarbeid med lokalpolitikere fra alle partier.

Gjennom svarene på nettsiden barnehagevalget.no har PBL med interesse registrert at politikerne på kommunenivå ofte ikke er enige med moderpartiene i viktige spørsmål.

Blant annet er det bare i SV og Rødt at man tenderer til å være enige i at politikerne bør få mer styring over innholdet og tilbudet i barnehagene.

Det er også kun SV og Rødt som mener kommunen skal kunne legge ned private barnehageplasser som foreldrene ønsker å benytte. Verken regjeringspartienes lokale politikere eller øvrige partier lokalt ønsker å overstyre foreldrenes valgfrihet, slik regjeringen åpner for i sin barnehagestrategi.

– Lokalpolitikere som er valgt inn i kommunestyrene rundt i landet har mye å sette seg inn i nå i høst. Men gode barnehager for alle barn er så viktig at vi håper at mange bruker de minuttene som trengs for å sette seg inn i de problemstillingene vi tar opp i notatet, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

 Les notatet her