Debattinnlegg: Regjeringen vil svekke foreldrenes rett til å velge barnehage

«Foreldrenes valgfrihet må bestå – det må også kunnskapsministeren forstå», skriver PBLs Jørn-Tommy Schjelderup om barnehagestrategien til kunnskapsminister Tonje Brenna.

Debattinnlegg: Regjeringen vil svekke foreldrenes rett til å velge barnehage

Er du som forelder klar over at din rett til selv å velge barnehage kan bli svekket? Kunnskapsminister Tonje Brenna vil gi kommunene verktøy til å overstyre ditt valg, skriver PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i dette debattinnlegget.

Publisert:

Hvem vet best hvilken barnehage som best ivaretar ditt barn og din familiesituasjon? Skal vi tro regjeringen, er det kommunen og ikke du som forelder.

2023 kan nemlig ha vært siste året du som forelder har uinnskrenket rett til å velge blant ledige plasser for ditt barn. Fremover kan det bli til at kommunene i større grad tar valget for deg.

Bakgrunnen for dette er regjeringens nye barnehagestrategi, der det blant annet heter at kommunene skal ha«(...) styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet.»

I praksis betyr dette at kommunene vil kunne overstyre foreldrenes valg, og plassere barn i den barnehagen kommunen velger, for å kunne holde i live barnehageplasser som ingen har søkt om.

Dette møter naturlig nok massiv motstand både i befolkningen og i barnehagesektoren.

Åtte av ti mener barnas foreldre selv må få bestemme hvilken barnehage barna deres skal gå i. Det kommer frem i en ny undersøkelse fra analysebyrået YouGov, hvor over tusen respondenter ble spurt om «Hvem mener du skal avgjøre hvilken barnehage barna skal gå i?». Kun 13 prosent mener kommunen bør bestemme.

I Oppland Arbeiderblad 11. mars kunne man lese om søstrene og småbarnsforeldrene Ida og Gry fra Kolbu på Toten. De har selv gått i Bonderudbakken gårdsbarnehage, og har nå hvert sitt barn i samme barnehage. Søsknene har nå søkt plass samme sted for hvert sitt yngste barn kommende barnehageår.

«At vi som foreldre kan søke barna våre til den barnehagen vi selv ønsker, er viktig for oss. Valgfriheten er viktig både med tanke på beliggenhet, pedagogisk innhold og konkurranse barnehagene imellom», sier søstrene til avisen.

Det å gi kommunene mer makt på bekostning av foreldrene, har ikke demokratisk legitimitet. Det er den enkelte familie som selv vet hvilket barnehagetilbud som passer sitt barn og sin livssituasjon.

Dette er en alvorlig trussel. En trussel mot foreldrenes valgfrihet, men også mot hele barnehagesektorens kvalitet og mangfold. Foreldrenes frihet til å velge har vært en viktig del at utviklingen av en barnehagesektor som år etter år kan vise til langt høyere brukertilfredshet enn de aller fleste andre offentlig finansierte velferdstjenester.

Til nå har myndighetene hatt tillit til at foreldrene selv er i stand til å velge de barnehagene de mener passer dem best. Ikke det kommunen mener er best for dem.

Barnehagers fremtid settes nå i fare, ansatte kan miste arbeidsplassen sin, og styrere kan måtte legge ned livsverket sitt om regjeringens forslag blir en realitet.

Mange er ikke klar over hva som er i ferd med å skje. Derfor slår vi alarm.

Foreldrenes valgfrihet må bestå – det må også kunnskapsministeren forstå!

Jørn-Tommy Schjelderup
administrerende direktør
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)