Send barnehagens reaksjon på pensjonskutt til Stortinget

Spørsmålet om kutt i pensjonspåslaget skal behandles av Stortinget. Ved midnatt torsdag kveld går fristen ut for å sende innspill til utdannings- og forskningskomiteen.

Send barnehagens reaksjon på pensjonskutt til Stortinget

Torsdag 11. november klokken 23.59 går fristen ut for å sende innspill til utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget om de foreslåtte kuttene i tilskudd til private barnehager. Slik går du frem.

Publisert:

12. oktober la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022, og 8. november la regjeringen Støre frem tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Begge forslagene inneholdt kutt som i løpet av de nærmeste årene vil trekke inntil en halv milliard kroner ut av private barnehager i hele Norge.

LES OGSÅ: Nye satser for tilskudd i 2022: Realnedgang selv uten pensjonskutt

Kvalitetsheving og finansieringskutt

Forslagene om kutt kommer i en situasjon der mer enn 3 av 10 barnehager går i underskudd og samtidig som det er bred politisk enighet om å sikre høyere og jevnere kvalitet i tilbudet til alle barn i alle barnehager.

PBL mener kuttene i stedet kan bidra til svekket kvalitet og uthuling av allerede vedtatte normer, og at det setter arbeidsplasser og fremforhandlede arbeidsvilkår i fare.

I forbindelse med Stortingets arbeid med statsbudsjettet som skal vedtas 15. desember, så er det åpnet for å sende skriftlig innspill til Stortinget.

Oppfordrer til å sende høringsinnspill

Klokken 23.59 i kveld går fristen ut for å fylle inn skjema med innspill til utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet.

PBL oppfordrer så mange som mulig av barnehagene til å benytte seg av muligheten til å fortelle om hvilke konsekvenser dette får for barn, foreldre, ansatte og eiere i private barnehager.

Dersom man ikke rekker fristen, så går det fint an å gjøre komiteen oppmerksom på konsekvensene av tilskudds-kuttene etter fristens utløp, ved å sende e-post til hver enkelt representant i utdanningskomiteen. På stortinget.no ligger e-postadresser til alle representantene ute.

Kontakt «dine egne» på Stortinget

Barnehagene kan også kontakte politikere på Stortinget fra eget hjemfylke. Disse politikerne er satt til å representere innbyggerne i eget fylke – også de som eier, arbeider eller har barnet sitt i en privat barnehage.

De siste dagene har PBL publisert en rekke artikler med reaksjoner og konsekvenser av kuttene. Torsdag gjennomførte PBL også et digitalt medlemsmøte, som nå er tilgjengelig i opptak. Dette kan danne et godt grunnlag for henvendelser både til media og politikere.

Det er ellers ventet at SV, som er regjeringens foretrukne forhandlingspartner, legger frem sitt alternative statsbudsjett mandag 15. november.