Se opptak av digitalt medlemsmøte om statsbudsjettet og konsekvenser for private barnehager

Anne Lindboe, adm.dir i PBL, under det digitale medlemsmøtet.

Se opptak av digitalt medlemsmøte om statsbudsjettet og konsekvenser for private barnehager

Torsdag 11. november klokken 13.00 inviterte PBL til digitalt medlemsmøte. Tema var statsbudsjett for 2022 og de foreslåtte kuttene i tilskudd for private barnehager. Se møtet i opptak her.

Publisert:

På møtet orienterte PBL medlemsbarnehagene om hvilke konsekvenser statsbudsjettet, som nå er til behandling på Stortinget, vil få for private barnehager.

Forslagene om kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager var naturlig nok det som fikk mest oppmerksomhet.

Hva kan barnehagen selv gjøre?

PBL redegjorde også for det vi foreløpig vet om utviklingen i tilskuddssatser for 2022, etter at vi har fått oversikt over vedtatte satser fra litt over 100 kommuner med private barnehager.

Det ble også orientert litt om hvordan PBL jobber med pensjonskuttet og om hvordan barnehager som ønsker å engasjere seg, kan bidra til å sette denne viktige saken på dagsorden.

LES OGSÅ: Regjeringen kutter ytterligere i pensjonspåslaget: – Et svært alvorlig angrep på kvaliteten for barna og vilkårene for de ansatte

LES OGSÅ: Slik vil den nye regjeringens pensjonskutt ramme din barnehage

Det kom underveis en del spørsmål fra medlemsbarnehagene. Noe av dette ble besvart muntlig i slutten av møtet. Andre spørsmål ble besvart i møtechatten.

Ettersom møtechatten ikke er tilgjengelig i opptaket, publiserer vi noen av spørsmålene/svarene her:

Noen kommuner går ned i sats i 2022 så mye som 5% fra 2021-satsene. Hvor mange av de dere til nå kjenner til gjør det?

Av de kommunene som vi har fått satsvedtak fra, er det fem kommuner som har en så stor nedgang for barnehager med 13 prosent pensjonspåslag. I ni kommuner er nedgangen på fem prosent eller mer for barnehager med 11 prosent. Dersom pensjonspåslaget settes til 10 prosent, vil dette gjelde barnehager i flere kommuner.

I vår kommune sier de at deflator/prisjustering aldri har vært så stor som nå. 3,3 % 2020-2021 og 2,5 % fra 2021-2022 – og mener at det «ligger noe ekstra til oss her». Hva tenker dere om dette?

Jo, deflator har vært høyere. Både i 2015 og 2016 bygde den 2-årige prisjusteringen på samme eller høyere anslag (6,1 prosent 2013 til 2015 og 5,7 prosent 2014 til 2016).

Om det «ligger noe ekstra» til private, avhenger av enkeltkommunen og om den iverksetter tiltak som forsterker eller motvirker kommunal deflator.

Vil det nå komme nye vedtak og beregninger på 10% påslag for «kjeder» som vi må etterspørre kommunene og sende til PBL på nytt for kontroll?

Ja, kommunene vil måtte fatte nye vedtak, med 10 og 12 prosent pensjonspåslag. Og ja - dette må PBL få inn for at de skal bli kontrollert.

Hva med vårt premiefond, kan beløp vi har på premiefond bli trukket ifra i forhold til tilskuddsberegningen?

PBL mener det er totalpremien som skal ligge til grunn, uavhengig av om det er finansiert av premiefond eller ikke.

Tilskudd for ekstra utgifter iht.korona, som vi fikk i fjor, skal det trekkes fra tilskudd 2022?

Det er kommunens kostnader i 2020 som danner grunnlaget for tilskudd til private barnehager i 2022. Dersom barnehagen har fått midler fra kommunen i 2020 for å dekke ekstraordinære kostnader knyttet til pandemien, regnes dette som et forskudd. Dette vil påvirke tilskuddssats og utbetaling i 2022. Men der private barnehager har fått slike utbetalinger i 2020, er det grunn til å tro at kostnadsnivået også i kommunale barnehager har økt. Dermed skal i teorien korona-utbetalinger i 2020 ikke påvirke tilskuddssatsene i vesentlig grad i 2022. Men lokalt kan det være forskjeller.

I vår kommune regner de refusjon sykepenger fra NAV som lønn som inntekter. I 2021 sparte de penger på vikarutgifter ved sykdom under pandemien ved stengte barnehage og hadde dermed ikke utgifter ved sykefravær, men fikk inntekter ved refusjoner. Dermed hadde de mindre utgifter og derfor mindre penger til de private barnehagene. Er det riktig at refusjoner fra NAV er inntekter?

Ja, etter regelverket er dette riktig. Både kommunale og private barnehager ville under perioden med stengte barnehager kunne spare penger dersom de mottok NAV-refusjoner og ikke trengte å ta inn vikar.