Enighet om revidert nasjonalbudsjett: Reverserer varslet kutt i kapitaltilskudd og åpner for finansiering i Husbanken

Enighet om revidert nasjonalbudsjett: Reverserer varslet kutt i kapitaltilskudd og åpner for finansiering i Husbanken

Kapitaltilskuddene videreføres på samme nivå som første halvår 2021 og private barnehager kan igjen få finansiering i Husbanken. Det er klart etter at Fremskrittspartiet søndag ble enige med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett 2021.

Publisert:

– Dette er utrolig bra og viktige gjennomslag for private barnehager. Svært mange private barnehager er i en sårbar situasjon, og årlig går én av tre private barnehager med underskudd. Derfor er det uansvarlig å kutte ytterligere i tilskuddene før det er gjort en helhetlig gjennomgang av hele finansieringssystemet, kommenterer administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

– Viktig for kvaliteten og mangfoldet

Hun er svært glad for resultatet av forhandlingene mellom Frp og regjeringen. Siden regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem 11. mai, har PBL jobbet for å stoppe kuttene i kapitaltilskuddene til de private barnehagene.

Dette har vært PBLs aller viktigste krav i forbindelse med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

  • 124 millioner i kapitaltilskudd til private barnehager. Kapitaltilskuddene kan dermed opprettholdes på samme nivå som i 2020 og første halvår 2021.
  • Private barnehagers adgang til finansiering i Husbanken gjeninnføres til 31.12.2021 eller inntil ny finansieringsløsning er vedtatt i Stortinget.

Lindboe vil spesielt gi honnør til Frp som har valgt å prioritere rammevilkårene til private barnehager høyt i forhandlingene med regjeringen.

– Fremskrittspartiet har satt seg grundig inn i saken og har igjen vist at de tar utfordringene til de private barnehagene på alvor. At tilskuddene opprettholdes på dagens nivå og at private barnehager igjen får muligheten til å få finansiering i Husbanken, er viktig både for kvaliteten på tilbudet til barna og for mangfoldet av tilbud i sektoren som vi alle ønsker å ta vare på, sier Anne Lindboe.

Helhetlig vurdering av finansieringen

Forslaget om kutt i kapitaltilskuddene fra 1. juli 2021 har skapt mye usikkerhet for mange private barnehager de siste ukene. PBL har i denne perioden fått mange spørsmål og bekymringsmeldinger fra medlemsbarnehager.

– Regjeringen har selv satt ned et utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av finansieringen av private barnehager. Da mener vi det er feil å gjøre endringer før denne rapporten foreligger og er gjennomgått. Det er fornuftig at regjeringspartiene og Frp sammen har kommet til samme konklusjon, påpeker Lindboe. 

Det er andre gang på under ett år at regjeringen foreslår å kutte i kapitaltilskuddene til private barnehager. Bakgrunnen for forslaget er beregninger av rentekostnader og avskrivinger i sektoren basert på forventet rentenivå i Husbanken samt forventet prisvekst.

En reduksjon på 245 millioner kroner i kapitaltilskudd ble i fjor høst først vedtatt av regjeringen, men senere reversert for første halvår 2021 etter forhandlingene om statsbudsjettet med Fremskrittspartiet.

Og nå gjelder altså satsene fra 2020 og første halvår 2021, også for de resterende månedene i 2021.

Hadde kuttet i kapitaltilskudd blitt gjennomført for hele 2021, ville det blitt en tilskuddsreduksjon på mellom 1.800 og 2.000 kroner per barn i private barnehager.