Høring: PBL ber Stortinget avvise representantforslag om barnehager

Konstituert administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, mener representantforslagene fra Rødt og SV vil radikalt endre forutsetningene for drift for private barnehager generelt, og for de som er organisert som aksjeselskap spesielt.

Høring: PBL ber Stortinget avvise representantforslag om barnehager

For femte gang på få år skal Stortinget behandlet et representantforslag om såkalt «profittfri barnehager». PBL mener forslagsstillerne nok en gang går langt i å mistenkeliggjøre private barnehager og deres motiver.

Publisert:

PBL deltar 11. januar i komitehøring på Stortinget om et representantforslag fra SV og Rødt , som i tillegg til å handle om profittfri barnehagedrift, tar opp elementer fra Storberget-utvalgets flertallsforslag.

– Stortinget bør avvise samtlige forslag. Forslagsstillerne ønsker å radikalt endre forutsetningene for drift for private barnehager generelt, og for de som er organisert som aksjeselskap spesielt, sier konstituert adm.dir. Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

LES OGSÅ: PBLs skriftlige innspill til høringen
LES OGSÅ: PBLs faktanotat om representantforslaget

Skaper feilaktig bilde

Gjennom representantforslaget skaper forslagsstillerne et inntrykk av at private barnehager tjener penger på bekostning av tilbudet til barna, og av at sektoren mangler styring og regulering.

Dette er det ikke grunnlag for.

– Alle typer private barnehager leverer et minst like godt tilbud som offentlig eide barnehager, til en lavere kostnad for fellesskapet. Private barnehager er underlagt strenge reguleringer og de samme kravene til kvalitet. Muligheten til å tjene penger på barnehagedriften var en viktig del av barnehageforliket i 2003, og en suksessfaktor som SV tidligere har vært stolte av å trekke frem, sier Schjelderup.

Omfattende og kontroversielle forslag

Det er femte gang siden 2017 at Stortinget skal behandle forslag fra SV og/eller Rødt om profittfrie barnehager. Forslagsstillerne har denne gangen også tatt inn noen av de mest kontroversielle forslagene fra Storberget-utvalget før Kunnskapsdepartementet i det hele tatt har rukket å ferdigstille sitt arbeid etter høringen om Storberget-utvalgets rapport i høst.

SV og Rødt vil blant annet gi kommunene mer makt over barnehagekapasiteten lokalt, selv om dette med nødvendighet vil på bekostning av barnehageplasser som foreldrene ønsker for sine barn. De peker også på kostnadsdekning som fremtidig prinsipp for finansiering av private barnehager.

– Foreldrenes rett til å velge den barnehagen de mener er best for sitt barn må veie tyngre enn lokalpolitikernes ønske om å styre mer. Det nasjonale regelverket om økonomisk likeverdig behandling av offentlige og private barnehager må også ligge fast når endringer i finansieringssystemet etter hvert skal på plass, sier Schjelderup.

Ingen holdepunkter

Han understreker at PBL har respekt for at det er betydelig offentlig interesse for hvordan private barnehager ivaretar sitt samfunnsoppdrag. Samtidig er han tydelig på at alle typer private barnehager er viktige med tanke på utvikling av mangfold og kvalitet i sektoren.

Han mener det verken er i barnas, de ansattes eller samfunnets interesse dersom nye reguleringer i sektoren fører til en omfattende kommunalisering av Barnehage-Norge.

– Det finnes ikke holdepunkter for å hevde at private barnehager tjener penger på bekostning av tilbudet til barna. Heller ikke velferdstjenesteutvalget finner at det er superprofitt eller et lekkasjeproblem i barnehagesektoren, noe utvalgets leder, professor Kåre Hagen, var veldig tydelig på under Arendalsuka sist sommer, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

LES OGSÅ: 99 prosent oppfyller bemanningsnormen, men flere sliter med å få nok pedagoger
LES OGSÅ: Myter og fakta om private barnehager

Feil premisser og feil medisin

PBL anmoder Stortinget om å avvise samtlige ni forslag fra Rødt og SV fordi de enten a) legger gale premisser til grunn, eller b) er feil medisin, eller c) ikke tar høyde for helheten.

Samtidig understreker PBL at organisasjonen ønsker å samarbeide konstruktivt med politikerne for å finne gode løsninger for sektorens videre utvikling.

PBL viser til sitt mindretallsforslag i Storberget-utvalget, som ivaretar både barnehagenes behov for forutsigbar og bærekraftig finansiering og kommunenes ønske om mer styring og kontroll.

– PBL ønsker å bidra konstruktivt til å få på plass helhetlige endringer i finansieringen av private barnehager som sikrer alle barnehager rammevilkår som gjør det mulig å innfri nasjonale og lokale krav til kvalitet. Vi er bekymret for at vel en tredel av våre medlemsbarnehager hvert år drifter med underskudd og får stadig tilbakemeldinger fra de som frykter de må kutte i tilbudet til barna. Dette er de reelle utfordringene i sektoren i dag, og burde være øverst på blokka til medlemmene i utdanningskomiteen. Da er det synd de i stedet må bruke tid på ideologiske kjepphester fra SV og Rødt, avslutter Jørn-Tommy Schjelderup.