99 prosent oppfyller bemanningsnormen, men flere sliter med å få nok pedagoger

99 prosent oppfyller bemanningsnormen, men flere sliter med å få nok pedagoger

Selv om bemanningsnormen i mange kommuner fortsatt ikke er fullfinansiert, hadde så godt som alle barnehager oppfylt den per 15. desember 2020.

Publisert:

Kommunale barnehager har over tid hatt litt bedre bemanningstetthet enn private barnehager, men denne forskjellen har de siste årene jevnet seg ut.

Det kommer frem av Utdanningsdirektoratets barnehagestatistikk som bygger på Basil-rapporteringen per 15. desember 2020.

Tar ansvar – også der det mangler finansiering

I gjennomsnitt er det 5,6 barn per ansatt i kommunale barnehager og 5,7 barn per ansatt i private barnehager. Blant barnehager som ikke har oppfylt normen, er det ingen forskjell som knyttes til eierskap.

– Tallene viser nok en gang at private barnehager tar sitt samfunnsoppdrag på høyeste alvor. De har i like stor grad som de kommunale barnehagene oppfylt bemanningsnormen, og de ligger et ørlite hakk foran kommunene med å oppfylle pedagognormen, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Hun påpeker at baksiden ved statistikken er at økonomien settes på prøve i kommuner der bemanningsnormen ikke er fullfinansiert for private barnehager.

– I 2019 gikk mer enn en tredjedel av de private barnehagene med underskudd. Også da så vi at barnehagene i veldig stor grad oppfylte begge normene. Det understreker hvor viktig det er med samtidig finansiering i kommunale og private barnehager, sier Anne Lindboe.

Nesten like mange i private som kommunale

Noen av funnene fra Basil-rapporteringen per 15.12.2020:

  • Det går 136.280 barn i kommunale og 135.984 barn i ikke-kommunale barnehager.
  • Det er 2644 kommunale og 2976 ikke-kommunale barnehager i Norge.
  • 50 barnehager har ikke oppfylt bemanningsnormen. Blant dem som ikke har oppfylt bemanningsnormen, er det ifølge Udir ingen spesifikke kjennetegn knyttet til geografi, eierform eller størrelse.
  • Det er i snitt 5,6 barn per ansatt i kommunale barnehager og 5,7 barn per ansatt i private barnehager.
  • 212 kommunale og 143 private barnehager har ikke oppfylt pedagognormen.
  • 94,2 prosent av de private og 91,8 prosent av de kommunale barnehagene har oppfylt pedagognormen med eller uten dispensasjon.
  • Det er i snitt 13,5 barn per pedagog i private barnehager og 13,2 barn per pedagog i kommunale barnehager.
  • Norske barnehager mangler fortsatt 2.500 årsverk på å oppfylle pedagognormen.