Høring om tilbudet til barn med behov for ekstra hjelp: – Disse barna må ha høyeste prioritet

Høring om tilbudet til barn med behov for ekstra hjelp: – Disse barna må ha høyeste prioritet

PBL støtter virkelighetsbeskrivelsen i rapporten om tilbudet til barn og unge med behov for spesiell tilrettelegging som er lagt frem, men er kritisk til flere av forslagene som lanseres.

Publisert:

Styret i PBL behandlet 19. juni  PBLs svar på høringen om tilbudet til barn med behov for ekstra hjelp. PBL støtter virkelighetsbeskrivelsen i rapporten,  men er kritisk til flere av forslagene som lanseres.

– Å løse utfordringene for barn som har behov for ekstra hjelp og støtte i barnehagen er ett av de aller viktigste tiltakene for å heve kvaliteten på tilbudet i barnehagen, både for disse barna og for de andra barna i barnehagene. Å forbedre situasjonen for disse barna må ha høyeste prioritet, sier styreleder Eirik Husby i PBL.

Ekspertgruppe la frem rapport i april

I dag må mange barnehager ta av ressursene til det ordinære tilbudet for å finansiere tilbudet til barn med behov for spesiell tilrettelegging, fordi midlene til det særskilte tilbudet ikke strekker til.

Det rammer barna med behov for ekstra hjelp og støtte, men det rammer ofte også tilbudet til barna som er en del av det ordinære tilbudet i barnehagen.

En ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl la i april frem rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen ble oppnevnt av regjeringen i 2017 og har både hatt ansvaret for å gi en bred tilstandsbeskrivelse og foreslå forbedringer.

Høringsfrist 15. august

Ekspertgruppen slår i rapporten fast at det er store utfordringer med dagens system, og peker blant annet på at mange av barna i barnehagene mottar spesialpedagogisk hjelp fra ufaglærte.

Rapporten er for tiden på høring, med høringsfrist 15. august. På bakgrunn av mange års erfaring med regelverket på området, har PBL jobbet frem et høringssvar som ble behandlet av styret 19. juni.

– Dette er en svært viktig sak som PBL vil følge tett fremover. Vi er blant annet kritiske til forslaget om å fjerne barnas individuelle rettigheter, fordi vi frykter at mye av fundamentet for at barna det her gjelder skal få den hjelpen de har behov for, sier PBLs styreleder Eirik Husby.