Siste styremøte i PBL før sommeren – diskuterte innføring av bemanningsnorm

Siste styremøte i PBL før sommeren – diskuterte innføring av bemanningsnorm

Styret i PBL hadde tirsdag sitt siste møte før sommeren. På agendaen sto blant annet arbeidet med ny bemanningsnorm, høringen om Nordahl-utvalgets rapport og høstens tariffoppgjør i PBL-området.

Publisert:

– Det skjer mye spennende og viktig i sektoren. Det preger også styremøtene i PBL. I dag har vi blant annet brukt mye tid på å diskutere hvordan PBL skal følge opp arbeidet med å få på plass bemanningsnorm i alle barnehager, en sak som fortsatt opptar mange av medlemmene våre, sier styreleder Eirik Husby i PBL.

– Godt grunnlag for innføringen

Dette var blant sakene som ble behandlet på styremøtet i PBL 19. juni:

  • Økonomistatus i PBL per 1. tertial 2018
  • Arbeidet med implementering av ny bemanningsnorm
  • Høring om Nordahl-utvalgets rapport om barn og unge med behov for spesiell tilrettelegging
  • Avtale om veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole
  • Tariffoppgjøret i PBL-området høsten 2018
  • Undersøkelse om ansattes tilfredshet i barnehagesektoren

– Når det gjelder bemanningsnormen som skal på plass i alle barnehager innen 1. august 2019, mener styret at de vedtakene som Stortinget har gjort i vår er et godt grunnlag for innføringen og også for å få på plass positive forbedringer av finansieringen og tilsynet i sektoren, sier Husby – og legger til:

Avtale om veiledning av nyutdannede

– Styret har satt i gang arbeid for at PBL skal kunne være en positiv bidragsyter i de prosessene som nå kommer, og vil blant annet følge opp hvordan de midlene som er bevilget til overgangsordning for finansiering fordeles til sektoren.

Styret vedtok videre at PBL slutter seg til en avtale om veiledning av nyutdannede nytilsatte i barnehage og skole. Målet med arbeidet er at alle nyutdannede nytilsatte lærere skal få en god overgang fra utdanning til yrke gjennom likeverdige tilbud om veiledning av god kvalitet.

Blant partene som deltar er Kunnskapsdepartementet, KS, PBL, Utdanningsforbundet med flere.