Ingen god velferd til barna uten også god velferd for de ansatte

Faksimile fra Klassekampen onsdag 16. oktober 2019

Ingen god velferd til barna uten også god velferd for de ansatte

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL er bekymret for konsekvensene av et mulig kutt i pensjonstilskuddene til private barnehager. Dette skriver hun om i Klassekampen onsdag. Les innlegget her:

Publisert:

De ansatte er barnehagens viktigste ressurs. Derfor kan ikke regjeringen foreta et flatt kutt i pensjonstilskuddet og risikere å skape et A- og et B-lag i norske barnehager.

For å oppfylle sitt samfunnsmandat, må barnehager kunne tiltrekke seg ansatte med engasjement, barnehagefaglig kompetanse og realkompetanse. Barnehager som ikke kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, vil over tid ikke kunne konkurrere om den beste arbeidskraften. I neste omgang vil det også ramme barna i barnehagene.

Derfor sier vi: Ingen god velferd for barna og familiene deres, uten også god velferd for de ansatte.

I 1997 etablerte PBL og arbeidstakerorganisasjonene den første landsdekkende tariffavtalen for ansatte i private barnehager. I dag er mer enn 1.700 barnehager med 29.000 ansatte omfattet av PBL-tariffen, som sikrer lønns- og pensjonsvilkår som er likeverdige med det ansatte i offentlige barnehager har.

Nylig ble PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta enige om en ny og fremtidsrettet pensjonsordning. Den vil gjennom innskudd på sju prosent av lønn til alderspensjon, pluss gode forsikringsordninger og AFP, gi de ansatte i PBL-barnehagene konkurransedyktige ytelser, samt være bærekraftig for arbeidsgiverne.

Dessverre setter regjeringen finansieringen av ordningen i fare, når det foreslås et flatt kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager, fra 13 til elleve eller ni prosent. Forslaget bygger på en rapport fra Telemarksforsking der det hevdes at kostnadene til pensjon i private barnehager er på 7,7 prosent av lønnskostnadene. Tallet er ikke riktig. Aktuarfirmaet Lillevold & Partners har dokumentert at et representativt utvalg PBL-barnehager i realiteten har pensjonskostnader på i gjennomsnitt 11,5 prosent, inkludert kostnader til AFP.

Tall fra Storebrand sannsynliggjør at PBL-barnehagenes faktiske kostnader til pensjon vil ligge på samme nivå med ny som med gammel pensjonsordning. PBLs beregninger viser at fire av ti PBL-barnehager ikke vil få dekket sine pensjonskostnader dersom pensjonssjablongen kuttes til ni prosent.

De ansattes organisasjoner deler vår bekymring for konsekvensene av å foreta et kutt i pensjonspåslaget uten at dette sees i sammenheng med de andre faktorene i finansieringssystemet. I september fikk PBL, sammen med Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta, et hastemøte med kunnskapsministeren, der vi sammen la frem fakta om ordningene og advarte mot raske beslutninger fattet på sviktende grunnlag.

I barnehagesektoren, som i vesentlig grad er offentlig finansiert, skal ingen arbeidsgivere kunne tjene seg rike på bekostning av ordningene for de ansatte. Barnehager som ikke kan dokumentere gode lønns- og pensjonsbetingelser, bør følgelig ikke få samme offentlige finansiering som den store majoriteten som har dette på plass.

Et flatt kutt, derimot, setter gode ordninger, gode arbeidsplasser og gode barnehageplasser i fare.

Anne Lindboe
Administrerende direktør
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)