Her er valgkomiteens innstilling til nytt PBL-styre

Fornyet tillit. Valgkomiteen innstiller på fornyet tillit til Leder Eirik Husby og nestleder Ragnhild Finden i PBL-styret.

Her er valgkomiteens innstilling til nytt PBL-styre

Valgkomiteen innstiller på fornyet tillit til styreleder Eirik Husby, nestleder Ragnhild Finden og ytterligere tre av dagens styremedlemmer i PBL. Kjetil Hopen og Bente Seierstad foreslås som nye medlemmer i styret.

Publisert:

Det går frem av valgkomiteens innstilling til nytt styre i PBL. Innstillingen ble offentliggjort på pbl.no fredag 3. mai.

– Valgkomiteen mener dette vil bli et sterkt styre med bred kompetanse og mye erfaring. Vi mener dette er et styre som kan lede organisasjonen videre i perioden som kommer, sier leder Anita Gaustad i valgkomiteen.

Se programmet og meld deg på landsmøtet

Valgkomiteen innstiller – landsmøtet velger

Valgkomiteen innstiller personer som skal velges til styret i PBL. Deretter er det medlemmene i PBL som velger nytt styre for kommende landsmøteperiode. Det skjer på PBLs landsmøte på Gardermoen 27. og 28. mai.

Valgkomiteen innstiller i år på fornyet tillit til sittende styreleder Eirik Husby fra Borg barnehager i Sarpsborg og for nåværende nestleder Ragnhild Finden fra Kausvol gardsbarnehage på Stange.

Kjetil Hopen fra Eventus barnehage i Bergen, som i dag er 1. varamedlem, og Bente Seierstad fra Trollsteinen barnehage i Larvik foreslås av valgkomiteen som nye styremedlemmer.

Styremedlemmene Harald Berge Breistein fra NLM-barnehagene, Marit Lambrechts fra Espira og Torstein Johannessen fra Bergheim barnehage i Trondheim foreslås gjenvalgt.

Kvalifikasjoner, kontinuitet og mangfold

– I arbeidet med å sette sammen innstillingen har vi vært veldig opptatt av den enkeltes personlige kvalifikasjoner. Vi har også vært opptatt av kontinuitet i styret, som vi mener blir viktig for det arbeidet som PBL skal gjøre for medlemmene fremover. I tillegg har vi forsøkt å finne en god balanse på geografi, kjønn, eierform og størrelsen på organisasjonen som vedkommende representerer, forteller lederen i valgkomiteen.

Anita Gaustad er daglig leder i Solbakken barnehager i Trondheim. Med seg i valgkomiteen har hun nestleder Edle Damm fra Akasia barnehage i Bergen, Kirsten Dyve Samuelsen fra Natvigheia barnehage i Arendal, Tommy Larsen fra Stenrød barnehage i Halden og Inger Lise Wølner fra Kattekleiv barnehager i Notodden. 

De siste månedene har valgkomiteen jobbet grundig med innstillingen som skal legges frem for landsmøtet i slutten av mai.  

– Det er et interessant og viktig arbeid å sette sammen en innstilling som representerer det store mangfoldet av ulike medlemsbarnehager i PBL. Vi mener dette vil bli et sterkt styre for PBL i den kommende perioden og gleder oss til å legge frem innstillingen for landsmøtet i slutten av måneden, sier Anita Gaustad.

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til PBLs styre for perioden 2019 til 2021:

Leder

Eirik Husby, eier/daglig leder
Borg barnehager AS
Østfold, Oslo og Akershus
Konsern med 15 barnehager

Nestleder

Ragnhild Finden, eier/daglig leder 
Kausvol gardsbarnehage AS
Stange kommune
Barnehage med tre avdelinger

Styremedlem

Torstein Johannessen, daglig leder
Bergheim barnehage SA
Trondheim kommune
Barnehage med fire avdelinger

Styremedlem

Marit Lambrechts, administrerende direktør
Espira Gruppen AS
Oslo/hele landet
Konsern med 101 barnehager

Styremedlem

Harald Berge Breistein, daglig leder
NLM-barnehagene AS
Bergen/hele landet
Konsern med 35 barnehager

Styremedlem

Bente Seierstad, daglig leder
Trollsteinen barnehage SA
Larvik kommune
Barnehage med seks avdelinger

Styremedlem

Kjetil Hopen, eier
Eventus barnehage AS
Bergen kommune
Konsern med syv barnehager

1. vara

Anne Irene Bøe Hilden, daglig leder
Bjerkås barnehage
Asker kommune
Stiftelse med fire avdelinger

2. vara

Trude Moen Sydtangen, direktør for barnehagedrift
Læringsverkstedet
Jessheim/hele landet
Konsern med 232 barnehager

3. vara

Vegard Gjerstad-Sørensen, daglig leder
Dragaberget barnehage SA
Stavanger kommune
Barnehage med fem avdelinger

4. vara

Nina Olufsen, daglig leder
Lyngheia barnehage AS
Fauske kommune
Barnehage med fire avdelinger

5. vara

Mette Bakken, daglig leder
Samvirkebarnehagene SA
Fredrikstad kommune
Konsern med seks barnehager

Valgkomiteen har i løpet av sin arbeidsperiode i tillegg mottatt forslag på følgende valgbare kandidater: Linda Fraurud, Ragnas Hage, Oslo, Therese Børke, Mormors have, Kongsberg, Brit Helen Helmersen Buvarp, Heimtun barnehage AS, Vikna, Rune Hoff Johannessen, Solvang barnehage AS, Sandefjord, Bjarte Nord, Pioner barnehager AS, Oslo, Bjarne Stenersen, Skogstua barnehage SA, Tromsø, Christian Talén, Davinas barnehage AS, Oslo.