Slik blir programmet for PBLs landsmøte

Inviterte gjester. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og Ada Sofie Austegard fra Stine Sofies Stiftelse er to av mange inviterte gjester som skal bidra inn i de to miniseminarene på PBLs landsmøte 27. og 28. mai.

Inviterte gjester. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og Ada Sofie Austegard fra Stine Sofies Stiftelse er to av mange inviterte gjester som skal bidra inn i de to miniseminarene på PBLs landsmøte 27. og 28. mai.

Slik blir programmet for PBLs landsmøte

Tirsdag gikk innkallingen til landsmøtet ut til eierne av PBLs medlemsbarnehager. På landsmøtet er det også satt av tid til miniseminar om to viktige og aktuelle tema.

Publisert:

PBL Landsmøte arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 27. og 28. mai. Her får du som representerer medlemsbarnehagen mulighet til å bestemme hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene.

I henhold til PBLs vedtekter er innkallingen til landsmøtet sendt ut med to måneders varsel.

Påmelding og alle former for fullmakter til landsmøtet må være mottatt i administrasjonen senest ti dager før møtestart for at deltaker skal ha tale-, forslags- og stemmerett.

Les mer og meld deg på landsmøtet

Fremtidens system for finansiering

I tillegg til mange landsmøtesaker, er det satt av tid i programmet til to viktige miniseminar.

På dag én vil det handle om fremtidens finansiering av private barnehager og utfordringene med manglende finansiering av ny bemanningsnorm.

Flere sentrale politikere har takket ja til å delta på miniseminaret på dag én:

 • Jan Tore Sanner (H)
 • Guri Melby (V)
 • Hans Fredrik Grøvan (KrF)
 • Martin Henriksen (Ap)
 • Audun Lysbakken (SV)
 • Sylvi Listhaug (Frp)
 • Marit Arnstad (Sp)

Hør hvorfor administrerende direktør Anne Lindboe og styreleder Eirik Husby vil at nettopp du skal komme på PBLs landsmøte. 

Vold og overgrep mot barn

På dag to handler seminaret om hvordan barnehagene kan bli enda bedre i arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. PBL har samlet et panel med mange sentrale fagfolk på feltet:

 • Anne Lindboe (PBL)
 • Ada Sofie Austegard (Stine Sofies Stiftelse)
 • Kristian Tangen (Kripos)
 • Helene Flood Aakvaag (Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress)

– Det skjer mye viktig i sektoren og det blir et spennende og veldig viktig landsmøte for PBL. Styret håper så mange medlemsbarnehager som mulig ønsker å ta turen til Gardermoen for å delta på PBLs landsmøte, sier styreleder Eirik Husby.