Slik jobber valgkomiteen før PBLs landsmøte i mai

Godt i gang. Leder Anita Gaustad og resten av valgkomiteen er godt i gang med arbeidet foran PBLs landsmøte i mai.

Slik jobber valgkomiteen før PBLs landsmøte i mai

Leder Anita Gaustad og resten av valgkomiteen er godt i gang med arbeidet foran PBLs landsmøte i mai. Et systematisk kartleggingsarbeid og samtaler med en rekke aktuelle kandidater fra ulike deler av landet skal ende med valgkomiteens forslag til PBL-styre for de to neste årene.

Publisert:

– Det er et interessant og spennende, men også veldig viktig, arbeid. Så hele valgkomiteen tar denne jobben på største alvor og vi bruker mye tid på å kartlegge, snakke med folk og diskutere både kandidater og sammensetning, forteller leder i valgkomiteen i PBL, Anita Gaustad.

Foreslår nytt styre for landsmøtet

PBLs styre velges for to år av gangen. På PBLs landsmøte 10. og 11. mai skal styret for perioden 2021 til 2023 velges. Det er valgkomiteen som legger frem et forslag om nytt styre for landsmøtet.

Og så er det delegatene på landsmøtet, representantene for PBLs medlemsbarnehager, som velger nytt styre.

– Valgkomiteen er godt i gang med arbeidet. Vi har hatt flere møter, på grunn av omstendighetene foreløpig bare videomøter. Vi har også hatt samtaler med alle de sittende styremedlemmene og flere kandidater som er foreslått som kandidater til det nye PBL-styret, opplyser Gaustad.

– Må kunne ivareta interessene til hele sektoren

– Hva ser dere etter hos aktuelle kandidater?

– Som det følger av PBLs vedtekter, skal styrets sammensetning reflektere strukturen og mangfoldet i PBLs medlemsmasse. Dette er viktig og legger en del føringer for vårt arbeid. Vi er veldig opptatt av at de aktuelle kandidatene skal ha kunnskap og forståelse om drift av barnehager på et overordnet nivå. Og at de har evnen til å ivareta interessene til hele sektoren og alle PBLs medlemsbarnehager, ikke bare sin egen virksomhet. I tillegg må de være villige til å legge ned en stor innsats til beste for alle medlemsbarnehager.

– Er det vanskelig å finne kvalifiserte kandidater til PBLs styre?

– Både ja og nei, egentlig. Det er veldig mange dyktige og engasjerte barnehageeiere og -ledere der ute og vi mottar en del forslag, i tillegg til de som allerede sitter i PBL-styret. Men det stilles også krav og vi er ute etter dem som kan bidra med noe ekstra. Jeg oppfordrer alle som mener de har noe å bidra med i et slikt verv, til å melde seg til tjeneste eller foreslå andre som de mener bør bli vurdert til styret i PBL. Vi gjør både egne kartlegginger og følger opp innspill som kommer til valgkomiteen, forteller lederen for valgkomiteen, svarer Gaustad.

Ber om forslag på aktuelle kandidater

– Når planlegger dere å ha klar en innstilling til nytt styre i PBL?

– Fristen for å sende inn forslag på nye styrekandidater er satt til 1. mars. Valgkomiteens innstilling skal senest gjøres kjent for medlemmene i PBL sammen med landsmøtepapirene. Så vi skal være ferdig med vårt arbeid i god tid før papirene skal produseres og sendes ut.

Valgkomiteens leder Anita Gaustad oppfordrer medlemsbarnehager i PBL til å ta kontakt på e-post eller telefon 977 74 084 for å foreslå aktuelle kandidater.

Les mer om PBLs landsmøte på www.pbl.no/landsmote.