Valgkomiteen i PBL er i gang – ønsker forslag på kandidater til styret

Anita Gaustad (innfelt) er leder i PBLs valgkomite frem mot landsmøtet i mai 2021.

Valgkomiteen i PBL er i gang – ønsker forslag på kandidater til styret

Valgkomiteen har startet jobben med å kartlegge kandidater til det nye styret i PBL. Nå ber komiteens leder Anita Gaustad om innspill fra medlemsbarnehagene.

Publisert:

–  Vet du om kandidater som kan bidra til å gjøre PBL til en enda bedre organisasjon, så ring eller send oss en e-post. Flere navn og enda mer sammensatt kompetanse blant kandidatene vil gi oss et bredt utvalg å jobbe videre med, og det igjen gir oss bedre forutsetninger for å legge frem en så god innstilling som mulig, sier valgkomiteens leder Anita Gaustad.

Valg på landsmøtet i mai

PBL Landsmøte 2021 arrangeres 10. og 11. mai. Arrangementet skal etter planen avholdes på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer du som representerer medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene. 

Sentralt på landsmøtet står valg av nytt styre.

PBLs styre, som ble valgt på landsmøtet i 2019, består av følgende personer:

 • Styreleder Eirik Husby, Borg barnehager AS, Sarpsborg 
 • Nestleder Ragnhild Finden, Kausvol gardsbarnehage AS, Stange
 • Styremedlem Torstein Johannessen, Bergheim barnehage SA, Trondheim
 • Styremedlem Marit Lambrechts, Espira AS, Oslo
 • Styremedlem Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene AS, Bergen
 • Styremedlem Kjetil Hopen, Eventus barnehage AS
 • Styremedlem Therese Børke, Mormors have, Kongseberg
 • Vara: Anne Irene Bøe Hilden, Bjerkås barnehage, Asker –
 • Vara: Trude Moen Sydtangen, Læringsverkstedet AS, Jessheim
 • Vara: Vegard Gjerstad-Sørensen, Dragaberget barnehage SA, Stavanger
 • Vara: Nina Olufsen, Lyngheia barnehage AS, Fauske
 • Vara: Mette Bakken, Samvirkebarnehagene SA, Fredrikstad

Har hatt første møte

Valgkomiteen, som også ble valgt på landsmøtet i 2019, består i tillegg til Anita Gaustad av nestleder Edle Damm (Akasia barnehage AS, Bergen), medlem Kirsten Dyve Samuelsen (Natvigheia barnehage SA, Arendal), medlem Tommy Larsen (Stenrød barnehage AS, Halden) og varamedlemmene Elin Westernes (Trollmyra barnehage AS, Bodø) og Hjørdis Kindem Thyholt (Medbroen Drift AS, Stjørdal).

Arbeidet til valgkomiteen skjer i tråd med gjeldende instruks.

Tidligere i høst hadde komiteen første møte. I tiden fremover skal arbeidet intensiveres slik at de har en innstilling klar i god tid før landsmøtet. Siste frist for å foreslå kandidater til valgkomiteen er 1. mars 2021. 

Riktig sammensetning

– Det er svært viktig at styret i PBL er satt sammen av dyktige mennesker med relevant kompetanse til å løse de utfordringer medlemsbarnehagene står overfor de neste to årene, og at sammensetningen av styret er riktig ut fra de kriterier valgkomiteen forholder seg i henhold til paragraf 5 i PBLs vedtekter. Vi kartlegger selv kandidater, men ønsker også mange innspill fra medlemsbarnehagene, sier Gaustad.

 • Forslag til styrekandidater sendes på e-post til innen 1. mars 2021.
 • Anita Gaustad kan også kontaktes på telefon 977 74 084.