PBL Landsmøte 2021: Viktige frister for PBLs medlemmer

Ønsker innspill. PBL-styret har gjenopptatt arbeidet med årets landsmøte som ble utsatt i mai på grunn av den pågående pandemien.

PBL Landsmøte 2021: Viktige frister for PBLs medlemmer

1. og 2. november avholdes PBL Landsmøte 2021 på Gardermoen. Her er de viktigste fristene medlemsbarnehagene bør merke seg for å være med å bidra til hva PBL skal jobbe for i neste landsmøteperiode.

Publisert:

PBL Landsmøte skulle opprinnelig vært avviklet 10. og 11. mai i år, men på grunn av den pågående pandemien, vedtok et ekstraordinært landsmøte å utsette møtet til 1. og 2. november i år. Arbeidet med landsmøtet ble lagt på is og fristene både for innspill til nye styrekandidater, vedtektsendringer, innmelding av saker og påmelding ble derfor utsatt. PBL gjør oppmerksom på at forslag som ble sendt inn før landsmøtet ble vedtatt utsatt, er med videre og trenger ikke sendes inn på nytt.  

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer eierne av PBLs medlemsbarnehager hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene.På landsmøtet vil også eventuelle forslag til vedtektsendringer og innkommende saker bli behandlet. Her er de viktigste fristene som du bør være oppmerksom på.

1. august 2021 – frist for forslag til vedtektsendringer

Det er vedtektene i PBL som blant annet regulerer hvordan landsmøtet skal gjennomføres, inkludert regler for fullmakter, stemmegivning og andre forhold.
Forslag til endringer i vedtektene må være foreslått av styret, styremedlemmer eller en medlemsbarnehage senest tre måneder før landsmøtet. Medlemsbarnehagenes frist for å komme med egne forslag til vedtektsendringer er 1. august og sendes til .

Klikk her for å se PBLs vedtekter.

Meld deg på PBL Landsmøte

1. august 2021 - frist for å sende inn forslag på nye styrekandidater

I tillegg velges det nye styret i PBL for perioden 2021 til 2023. Du kan allerede nå sende inn forslag på kandidater. Siste frist for å sende inn forslag på styrekandidater til valgkomiteen er 1. august 2021. Forslag kan sendes til valgkomiteens leder Anita Gaustad på e-post til

20. september 2021 – frist for innmelding av saker

Medlemsbarnehagene kan også melde inn saker til landsmøtet. Fristen for å melde inn saker til PBL-styret er i vedtektene satt til seks uker før landsmøtet, altså 20. september 2021. Forslag til innmeldte saker sendes

21. oktober 2021 – frist for påmelding

Medlemsbarnehagene vil få innkalling til landsmøtet senest to måneder før landsmøtestart. Lenke til påmeldingen vil åpne i god tid før dette.
Påmelding og alle former for fullmakter til landsmøtet må være mottatt administrasjonen 21. oktober 2021, altså senest ti dager før landsmøtet starter, for at deltaker skal ha tale-, forslags- og stemmerett.