PBL Landsmøtet 2021: Viktige frister for PBLs medlemmer

Ønsker innspill. PBL-styret er i gang med planleggingen av neste års landsmøte og minner om at medlemsbarnehagene bør sette seg inn i de ulike fristene, blant annet for forslag til vedtektsendringer som er 10. februar 2021.

PBL Landsmøtet 2021: Viktige frister for PBLs medlemmer

10. og 11. mai avholdes PBL Landsmøte 2021 på Gardermoen. Her er de viktigste fristene medlemsbarnehagene bør merke seg for å være med å bidra til hva PBL skal jobbe for i neste landsmøteperiode.

Publisert:

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer eierne av PBLs medlemsbarnehager hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene.

I tillegg velges det nye styret i PBL for perioden 2021 til 2023. Du kan allerede nå sende inn forslag på kandidater.

På landsmøtet vil også eventuelle forslag til vedtektsendringer og innkommende saker bli behandlet. Her er de viktigste fristene som du bør være oppmerksom på.

10. februar 2021 – frist for forslag til vedtektsendringer

Det er vedtektene i PBL som blant annet regulerer hvordan landsmøtet skal gjennomføres, inkludert regler for fullmakter, stemmegivning og andre forhold.

Forslag til endringer i vedtektene må være foreslått av styret, styremedlemmer eller en medlemsbarnehage senest tre måneder før landsmøtet. Medlemsbarnehagenes frist for å komme med egne forslag til vedtektsendringer er 10. februar og sendes til .

Klikk her for å se PBLs vedtekter.

1. mars 2021 - frist for å sende inn forslag på nye styrekandidater

Siste frist for å sende inn forslag på styrekandidater til valgkomiteen er 1. mars 2021. Forslag kan sendes til valgkomiteens leder Anita Gaustad på e-post til

29. mars 2021 – frist for innmelding av saker

Medlemsbarnehagene kan også melde inn saker til landsmøtet.

Fristen for å melde inn saker til PBL-styret er i vedtektene satt til seks uker før landsmøtet, altså 29. mars 2021. Forslag til innmeldte saker sendes

30. april 2021 – frist for påmelding

Medlemsbarnehagene vil få innkalling til landsmøtet senest to måneder før landsmøtestart. Lenke til påmeldingen vil åpne i god tid før dette.

Påmelding og alle former for fullmakter til landsmøtet må være mottatt administrasjonen 30. april 2021, altså senest ti dager før landsmøtet starter, for at deltaker skal ha tale-, forslags- og stemmerett.