PBL presenterer barnas verneombud under Arendalsuka

PBL presenterer barnas verneombud under Arendalsuka

PBL vedtok på landsmøtet å jobbe for at alle medlemsbarnehagene skal ha et barnas verneombud, som skal ha ekstra kompetanse på å se og hjelpe barn som utsettes for vold og overgrep. Prosjektet presenteres under Arendalsuka 12. august.

Publisert:

Arrangementet finner sted i restaurant Symposium i Arendal mandag klokken 15.30 til 16.30. PBL vil også streame arrangementet på vår Facebook-side.  

En av PBLs hovedsatsinger de neste to årene er å legge til rette for at alle barnehager er trygge for barn, med ansatte som fanger opp sårbare barn og som sørger for at de får den hjelpen de trenger.

Målet på sikt er at alle private og kommunale barnehager skal ha et barnas verneombud med ekstra kompetanse for å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen.

Handlingskompetanse

For å sikre den beste kompetansen til barnehagene har PBL inngått et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse. Stiftelsen har utarbeidet en handlingskompetanse som er skreddersydd for barnas verneombud og fire barnehager, to kommunale og to private, har allerede testet opplegget som retter seg mye mot avdekking av vold og overgrep i nære relasjoner.

På Arendalsuka mandag 12. august klokken 15.30 blir prosjektet presentert av PBL og Stine Sofies med en påfølgende panelsamtale om vold og overgrep mot barn med inviterte politikere.

Janne Røer-Skaara, styrer i Framsyn kommunale barnehage i Lillesand, er en av de fire barnehagene som har testet undervisningsopplegget og hun vil fortelle hvilke tanker hun har om prosjektet og innholdet i kursrekken som etter planen skal rulles ut i tre utvalgte pilotkommuner 1. januar 2020.

Les mer om arrangementet på arendalsuka.no.

Se og hjelpe sårbare barn

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, mener at barnas verneombud vil være en særdeles viktig rolle å få på plass i barnehagene for at barn som utsettes for overgrep og omsorgssvikt skal bli sett og hjulpet så tidlig som mulig.  

– Vold og overgrep mot barn er vårt største samfunnsproblem. Overgrepene starter ofte i barnehagealder. Tidlig innsats er derfor viktig for å få stanset overgrepene så tidlig som mulig, påpeker hun.

Vil ha mer kompetanse

At kunnskapen er mangelfull bekreftes langt på vei en undersøkelse som PBL gjennomførte i medlemsbarnehagene våren 2019.

– Tilbakemeldingene er krystallklare. De ansatte kjenner godt til regelverket og hvilke plikter de har. Men de vet ikke i stor nok grad hva de skal se etter. De ønsker mer kompetanse på området. Tall fra Bufdir viser også at barnehagene er for dårlige til å melde om bekymringer. Det skal vi få gjort noe med gjennom denne store satsingen som vi vil ha ut i alle landets barnehager, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.