Foreldre gir barnehagene tommelen opp for håndteringen av koronapandemien

Foreldre gir barnehagene tommelen opp for håndteringen av koronapandemien

Norske foreldre er fortsatt svært godt fornøyde med barnehagene sine. Og de setter stor pris på hvordan tilbudet ble tilrettelagt da barnehagene var helt eller delvis nedstengt under pandemien i vår. Det kommer frem i en ny foreldreundersøkelse fra EPSI Norge.

Publisert:

Det er tolvte året på rad EPSI har målt foreldrenes tilfredshet med private og kommunale barnehager. Som tidligere år er foreldre med barn i private barnehager noe mer fornøyde enn andre.  

Fornøyde under pandemien

Nytt av året er at EPSI Norge også har spurt om foreldrenes tilfredshet med barnehagens arbeid under nedstengingen av Norge i mars og april. Foreldrene er generelt fornøyde med barnehagen under pandemien, men også her er tilbakemeldingene til private barnehager litt bedre.

  • Foreldrene i private barnehager er mer fornøyd med kommunikasjonen mellom barnehagen og foreldrene etter nedstengingen.
  • De foreldrene som fikk barnehageplass under nedstengingen fordi de var prioritert gruppe, var mer fornøyd med barnehagetilbudet i privat barnehage, enn det som ble gitt til barna i kommunal barnehage.
  • Størst forskjell i tilfredsheten finner vi blant de foreldrene som ikke fikk barnehageplass. Her er foreldrene i private barnehager mye mer fornøyd med hvordan barnehagen ivaretok barnet i perioden det ikke fikk være i barnehagen.

– Jeg vil gi en stor honnør til hele Barnehage-Norge som over natten måtte omstille seg og utarbeide helt nye måter å drive barnehage på. Med strenge smitteverntiltak skulle de gi et tilbud til prioriterte barn, samtidig som de skulle ha kontakt med barna som måtte være hjemme. Vi har gjennom medlemsundersøkelser sett hvor kreativite barnehagene har vært for å opprettholde kontakten med barna som ikke fikk gå i barnehagen under nedstengingen. Ikke minst for å ivareta sårbare barn som kanskje hadde et ekstra behov for omsorg fra barnehagepersonalet i denne perioden. Det er fint å se at foreldrene i denne undersøkelsen svarer at de i stor grad er fornøyd med de tiltakene som ble gjort, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Høyest score på alt

Tallene fra EPSI Ratings 2020-undersøkelse viser de private barnehagene oppnår total kundetilfredshet på 80,6 poeng, mens de kommunale barnehagene får 75,4.

På tre av spørsmålene gir foreldrene i de private barnehagene i snitt over 90 av 100 poeng.

  • De ansatte viser god omsorg for barna
  • Barnehagen er trygg og sikker
  • De ansatte er vennlige og imøtekommende

Mellom private og kommunale barnehager er forskjellen størst på områdene mat og kosthold, kvaliteten på lokaler og utstyr, kvaliteten på uteaktiviteter og turer, samt om barnehagen er nytenkende og innovativ.

Best i utdanningsløpet

Private barnehager er også den delen av utdanningsløpet som scorer aller høyest på tilfredshet. Tett etterfulgt av folkehøgskolene på andre plass. Lavest tilfredshet oppnår universitet og høyskoler.  

Barnehagene får også høyest tilfredshet for håndteringen av koronapandemien.  

Se alle resultatene for private og kommunale barnehager i diagrammet under.

Les mer om foreldretilfredshet på barnehagemonitor.no.

Fakta om undersøkelsen:

  • Hvert år siden 2009 har EPSI Rating Norge utført spørreundersøkelser om tilfredsheten med private og kommunale barnehager, samt resten av utdanningsløpet.
  • I årets undersøkelse kommer barnehagesektoren totalt ut med 78,1 poeng. De private barnehagene får en score på 80,6 og de kommunale 75,4. Tilfredsheten er litt høyere enn i fjor og sammenlignet med Danmark og Sverige er foreldrene mest fornøyd med barnehagetilbudet i Norge.
  • Datainnsamlingen ble gjennomført i november 2020 av Norstat.
  • 489 foreldre med barn i privat eller kommunal barnehage er intervjuet.