Storberget-utvalget om fremtidig finansiering av private barnehager

Storberget-utvalget om fremtidig finansiering av private barnehager

Utvalget som skal utrede finansieringen av private barnehager ble satt ned av regjeringen 12. februar. Innen 15. juni skal utvalget ferdigstille sin rapport.

PBL-medlemmer kan gi innspill til PBLs arbeid i skjemaet nedenfor.

Det er Knut Storberget, Statsforvalter i Innlandet og tidligere justisminister for Arbeiderpartiet, som leder utvalget.

Det regjeringsnedsatte utvalget skal både utrede dagens system for finansiering og kan også komme med forslag til endringer i reglene for fremtidig finansiering av private barnehager.

Finansieringssystemet er helt avgjørende for private barnehagers muligheter til å levere og utvikle et godt tilbud til alle barn, og også være robuste og bærekraftige virksomheter med trygge og gode arbeidsplasser. For PBL har derfor deltakelsen i utvalget, og arbeidet med de ulike problemstillingene som skal behandles i utvalget, høyeste prioritet i denne perioden.

Utvalget skal ferdigstille sin rapport innen 15. juni 2021.

Les også: Finansiering av private – her er mandatet til utvalget
Les også: Representerer PBL i utvalg som ledes av Knut Storberget

Innspill til PBLs arbeid

PBL har føringer fra landsmøtet og gjeldende strategiplan som er viktige for arbeidet i utvalget. I perioden som utvalgsarbeidet pågår vil styret i PBL være i ekstra tett kontakt med administrasjonen om dette arbeidet.

For PBL er det alltid viktig å ha mest mulig oppdatert kunnskap om den økonomiske situasjonen i medlemsbarnehagene – og om positive og negative effekter ved dagens system for finansiering.

Ingen har bedre kjennskap til hvordan dagens regelverk fungerer, enn dere som eier og driver private barnehager. Medlemmene i PBL kan derfor bli bedt om å svare på medlemsundersøkelser eller på annen måte gi innspill innenfor ulike tema som utvalget skal jobbe med frem mot 15. juni.

Det faktum at utvalget er hurtigarbeidende og skal behandle mange ulike problemstillinger i løpet av relativt kort tid, vil nødvendigvis legge noen begrensninger på muligheten for involvering.

PBL oppfordrer medlemmer som ønsker å gi innspill til PBLs arbeid i utvalget om å benytte skjemaet nedenfor. Ved behov for ytterligere og spesifikke tilbakemeldinger om utvalgte tema, vil PBL gjennomføre egne spørringer blant medlemmene om dette.

Forøvrig er medlemmene i PBL alltid velkomne til å ta kontakt med PBL på telefon 75 55 37 00 eller

Send oss dine innspill