Espen Rokkan representerer PBL i hurtigarbeidende utvalg. Arbeidet ledes av Knut Storberget

Direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL, Espen Rokkan, er med i det hurtigarbeidende utvalget som skal utrede finansieringen av private barnehager.

Espen Rokkan representerer PBL i hurtigarbeidende utvalg. Arbeidet ledes av Knut Storberget

Statsforvalter i Innlandet Knut Storberget har fått oppgaven med å lede det hurtigarbeidende utvalget som skal utrede finansieringen av private barnehager.

Publisert:

Utvalget består av representanter fra PBL, KS, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Virke.

Espen Rokkan, som er direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL, blir PBLs representant i utvalget.

– Vi er glade for at utvalgets medlemmer nå er på plass, slik at de kan starte arbeidet. Det er viktig å se på finansieringen av private barnehager, for å sikre et mangfoldig barnehagetilbud med høy kvalitet også i fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

– Barnehagene er en viktig del av det norske velferdssamfunnet. Uten barnehagene stopper Norge. De private barnehage er viktige for å sikre barnehageplass til alle og for å utvikle kvaliteten i tilbudet. Derfor ser jeg fram til å starte arbeidet med å sikre god, forutsigbar og bærekraftig finansiering av et så viktig velferdstilbud, sier statsforvalter og leder for utvalget, Knut Storberget i pressemeldingen.

Storberget er fra før kjent som tidligere justisminister fra Arbeiderpartiet.

Utvalget skal beskrive dagens finansieringssystem for private barnehager, og vurdere fordeler og ulemper ved dagens system. De kan også komme med forslag til endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager. Sammen med andre rapporter og analyser som er gjort på feltet, vil utvalgets rapport gi regjeringen et godt grunnlag for politikkutvikling i årene fremover.

Det partssammensatte utvalget består av følgende medlemmer:

  • Mee Eline Eriksson, seniorrådgiver Virke
  • Christian Monsbakken, spesialrådgiver KS
  • Espen Rokkan, direktør PBL
  • Sidsel M. Schade, spesialrådgiver Fagforbundet
  • Anne-Dorthe Nodland Aasen, seniorrådgiver Utdanningsforbundet.

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, ser frem til at utvalgets arbeid med å utrede finansieringen av private barnehager kommer i gang.

– Det vi ønsker er en forutsigbar og bærekraftig finansiering som gir private barnehager muligheten til langsiktighet i utviklingen av enda høyere og jevnere kvalitet i sektoren. Det har jeg tillit til at også de andre organisasjonene i utvalget ønsker. Derfor har vi forventninger om at utvalget skal komme frem til en god beskrivelse av realitetene i sektoren og peke både på de utfordringer og muligheter som finnes der ute, sier Anne Lindboe.

  • Utvalget skal ferdigstille sin rapport innen 15. juni 2021.