Foreldre bør ha like muligheter til å velge barnehage

Foreldre bør ha like muligheter til å velge barnehage

Foreldrene vet best hvilken barnehage som passer best for sitt barn. Regjeringen vil gi kommunene mer makt over hvilke barnehageplasser familiene skal benytte. Det vil svekke foreldrenes mulighet til å velge barnehage. Les her hva du kan gjøre for å opprettholde fritt barnehagevalg.

Saken på en-to-tre

  1. Regjeringen vil gi kommunene styringsrett over private barnehager når det gjelder godkjenning, opptak, dimensjonering og kapasitet.
  2. Verken i barnehagesektoren eller i befolkningen er det støtte for å endre barnehageloven slik at kommunene får slik styringsrett.
  3. Private barnehager får offentlige tilskudd basert på hvor mange barn som går i barnehagen. Ingen barn, ingen tilskudd. Mange barnehager har dårlig økonomi, og de risikerer å miste grunnlaget for videre drift hvis kommunene skal få lov til å flytte barn fra private til kommunale barnehager.

I dag søker foreldre om barnehageplass gjennom et samordnet opptak i kommunen. I barnehageloven paragraf 17 står det at alle godkjente, private og kommunale, barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. «Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket».

Mulige konsekvenser av å gi kommunene anledning til å overstyre foreldrenes valg:

  • Dårligere kvalitet og mindre mangfold i tilbudet.
  • Barna får plass i en barnehage kommunen har tillit til, ikke en barnehage foreldrene har tillit til.
  • Foreldrenes tilfredshet kan bli dårligere hvis deres barnehagevalg overstyres av byråkrater eller lokalpolitikere. 9 av 10 foreldre er i dag fornøyde med egen barnehage.
  • Flere konflikter og svekket tillit mellom foreldre og kommunen.
  • Mer uforutsigbar drift for barnehagene og mer uforutsigbarhet for de ansatte.

Hva kan du gjøre? 


Engasjer deg i sosiale medier mot at kommunen skal få overstyre ditt valg av barnehage.

Fortell med ord eller med video hva du som forelder eller ansatt setter mest pris på ved din barnehage/din arbeidsplass. Skriv noe om hvorfor du ikke vil at kommunen skal overstyre ditt valg av barnehage for ditt barn. Eller del animasjonsfilmen som forklarer hvorfor det er en dårlig idé å svekke foreldrenes valgfrihet.

Bruk gjerne emneknaggen #dittbarnehagevalg.


Skriv leserinnlegg eller kontakt media

Skriv et leserinnlegg til din lokalavis, der du oppfordrer lokale politikere til å engasjere seg mot å svekke foreldrenes frihet til å velge barnehage for sitt barn.

Skriv om hva nettopp din barnehage betyr for deg, og hva det ville betydd for deg eller din barnehage om kommunen skulle få overstyre foreldrenes valg.

Søk inspirasjon i dette leserinnlegget fra tre barnehager, eller i fakta som dokumenterer motstand mot å svekke foreldrenes valgfrihet


Kontakt politikere 

Hvis du er enig med barnehagene i at dette er en viktig sak, ta gjerne kontakt med stortingspolitikere fra ditt fylke. Det er nyttig at disse politikerne hører fra ansatte, foreldre og andre direkte om hvordan mindre frihet til å velge barnehage vil påvirke barn og barnehager. Se oversikt over stortingsrepresentanter fra ditt fylke.