Nettverksdagen

Nettverksdagen

Treff andre barnehageledere, få faglig påfyll og delta i gode diskusjoner.

Pris

1.390 kroner ekskl. mva 

Målgruppe

Eiere, styrere og daglig ledere i medlemsbarnehagene.

Program

9.30 Registrering

10.00 Velkommen v/Torbjørg Aalborg, PBL

10.05 Visjoner, strategier og ledelse for fremtidens barnehager. Hvordan er det å være ny som leder? v/Anne Lindboe, PBL

10.35 Pause

10.50 Hva skal til for å lykkes som leder i små- og mellomstore virksomheter? v/Marit Brandt Lågøyr, leder Agenda Rådgivning.

11.30 Pause

11.45 Endringsledelse og digital strategi i barnehagen v/Aurora Dyrnes, PBL

12.20 Lunsj

13.00 Panelsamtale v/deltakere i PBL Ledernettverk

13.40 Fra arbeidsmiljø til oppsigelse – Å lede i motvind v/Anne Vikjord, PBL

14.20 Pause

14.30 Orientering om PBLs satsing: PBL Ledernettverk v/Torbjørg, Anne og Aurora

14.45 Viktigheten av et godt styre v/Espen Rokkan, PBL

15.30 Oppsummering

Ca. 15.45 Slutt

 Les mer om Nettverksdagen

Foredragsholdere

Anne Lindboe er administretende direktør i PBL. Anne overtok etter Arild Olsen i august 2018. Anne Lindboe er utdannet barnelege og har også jobbet som forsker. Hun har en MBA i økonomisk styring og ledelse fra Norges handelshøyskole. Siden juni 2012 har hun vært barneombud og jobbet for barns rettigheter på en rekke områder.  

Marit Brandt Lågøyr er leder i Agenda Rådgivning. Tidligere har hun jobbet som seniorrådgiver i byrået Zynk Communication & Leadership. Hun har 10 års erfaring fra Stortinget, blant annet som personlig rådgiver for partileder Knut Arild Hareide. Hun har også vært styreleder i Blå Kors Norge. Marit har også jobbet som høgskolelektor i engelsk. Hun har hovedfag i engelsk fra UiO, og studier i statsvitenskap og kommunikasjon 

Espen Rokkan er direktør for juridisk avdeling i PBL og forhandlingssjef med ansvar for de sentrale tariffavtalene. Han har jobbet i PBL siden 2002, og bidratt til å bygge opp organisasjonen. Espen er utdannet jurist fra UiO, og er i tillegg advokat. Han jobbet som det i Oslo i tiden før han startet i PBL. Espen har erfaring fra styrearbeid i ulike virksomheter, og er ofte i kontakt med medlemsbarnehager om dette tema.

Torbjørg Aalborg

Torbjørg Aalborg har bred ledererfaring og er ansatt i PBL for å etablere og drifte nettverk. Hun skaper trygghet og tillit i nettverkene og  vet mye om hvilke utfordringer ledere i små og mellomstore virksomheter opplever i hverdagen. Hun har ledet ulike ledernettverk i flere år og kjenner arbeidsgiverrollen svært godt.

Anne Vikjord

Anne Vikjord er advokat og har jobbet i PBL i syv år. Til daglig hjelper hun medlemsbarnehager med ulike juridiske utfordringer. Hun er også nettverksleder for to av PBLs ledernettverk. Anne er sertifisert innen relasjonsledelse og er i tillegg sertifisert innenfor JTI, persontype testing. Anne har stor interesse for og kunnskap om ledelsesfaget. 

Aurora Dyrnes

Aurora Dyrnes jobber til daglig med kommunikasjon i PBL, og har kunnskap om mye av det som rører seg i barnehagesektoren. Hun er sertifisert innen relasjonsledelse, er utdannet siviløkonom og har en masterutdanning i ledelse (MBA).