Mobbing i barnehagen – ditt ansvar

Mobbing i barnehagen – ditt ansvar

Med kloke og profesjonelle voksne kan barnehagene forebygge utenforskap og stigmatisering. I samarbeid med Partnerskap mot mobbing inviterer PBL til konferanse om hvordan du kan bidra til å forhindre mobbing i barnehagen.

Pris

1.000 kroner ekskl. mva

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen  

Konferansen vil blant annet belyse alle barnehagebarns behov for å høre til, være en betydningsfull person i fellesskapet og få muligheten til medvirkning.

Konferansen tar for seg flere aspekter rundt mobbing i barnehagen. 

Camilla Otterlei er også på programmet. Hun har skrevet boken «Kunsten å møte en bjørn» etter at hun som mor fikk oppleve å ha en sønn som ikke hadde det bra i barnehagen. 

Camilla Otterlei beskriver hvorfor foreldreperspektivet er viktig:

Professor Ingrid Lund skal snakke om holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet mot mobbing. Vi får også treffe Katrine Giæver som er PHD-stipendiat og som forsker blant annet på inkludering og ekskludering i den flerkulturelle barnehagen. 

Program Mobbing i barnehagen - ditt ansvar!

  • 10.00 –10.15 Velkommen v/Partnerskap mot mobbing
  • 10.15 –11.00 Camilla Otterlei, forfatter og foredragsholder – Kunsten å møte en bjørn
  • 11.00 –12.30 Ingrid Lund, professor – «De voksne ser liksom bare forbi det hele». Holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet mot mobbing.
  • 12.30 –13.30 Lunsj
  • 13.30 –15.00  Pål Roland, dosent - Mobbeadferd i barnehagen

Les mer om konferansen.

Arrangør: Barnehagegruppa i Partnerskap mot mobbing med Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehager (FUB), KS og PBL