Setter opp mobbekonferansen i nye byer

Setter opp mobbekonferansen i nye byer

I samarbeid med Partnerskap mot mobbing setter PBL opp nye mobbekonferanser i Tromsø og Trondheim på nyåret. - Her er en gullrekke av foredragsholdere du ikke vil gå glipp av, sier prosjektleder Kari Vold Jensen i PBL.

Publisert:

Konferansen har tidligere vært arrangert i Bergen og Oslo høsten 2018 med svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Prosjektlederen i PBL er derfor ikke i tvil om at dette er konferansen du bør prioritere rundt temaet mobbing i 2019.

Konferansen vil blant annet belyse alle barnehagebarns behov for å høre til, være en betydningsfull person i fellesskapet og få muligheten til medvirkning.

– De som jobber i barnehagen kan utgjøre en forskjell. Voksne kan forebygge mobbing før det starter, gripe inn dersom det oppstår og følge opp på en måte som forhindrer at det fortsetter, sier dosent Pål Roland, en av foredragsholderne på konferansen.

Settes opp i flere byer

Konferansen er bygd over samme lest som konferansen «Kunsten å møte en bjørn» som Partnerskap mot mobbing arrangerte i desember 2017.

– Tilbakemeldingene også fra den forrige konferansen var svært gode. Derfor bestemte vi oss for å sette opp konferansen flere plasser i landet, sier Vold Jensen. 

Presenterer forskning

Konferansen tar for seg flere aspekter rundt mobbing i barnehagen. 
Camilla Otterlei har skrevet boken «Kunsten å møte en bjørn» etter at hun som mor fikk oppleve å ha en sønn som ikke hadde det bra i barnehagen. Camilla skal blant annet si noe om sin kamp for å bli tatt på alvor.

Professor Ingrid Lund skal snakke om holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet mot mobbing i tillegg til dosent Pål Roland.

– Samtlige foredragsholdere fikk svært gode tilbakemeldinger i evalueringene fra deltakerne og her snakker vi en skikkelig gullrekke. Nå er det Tromsø og Trondheim som står for tur om et av de viktigste satsingsområdene i barnehagen for å sikre alle barn en god start på livet, sier Kari Vold Jensen. 

 Se hele programmet og meld deg på konferansen