Enkle grep, stor forskjell – hvordan bli en plast- og giftfri barnehage?

Enkle grep, stor forskjell – hvordan bli en plast- og giftfri barnehage?

Miljøgifter og plastforurensning er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og små barn er spesielt sårbare.

Pris

850 kroner

Målgruppe

Alle ansatte i barnehagen.

Mange lar være å handle da de fleste tror at løsningen på problemet er mer ventilasjon eller helt ny barnehage. Men heldigvis kan mye gjøres med enkle tiltak uten store kostnader.

På dette kurset får du kunnskap, inspirasjon og idéer til hvordan du med enkle grep kan motivere og involvere barn og voksne til å ta gode valg for å bli mer plast- og giftfri. Du vil også få kunnskap som får deg til å se tematikken i en større sammenheng, og hvordan du gjennom lek og aktiviteter kan knytte plast og gift til rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Læringsmål

  • Kunnskap om plast som ressurs og relaterte miljøgifter.
  • Kunnskap om hva du kan gjøre for å bidra til et mer helsefremmende miljø for deg selv og alle rundt deg.
  • Ferdigheter om hva du med enkle grep kan endre på, for å få en mer plast- og giftfri hverdag.
  • Konkrete tips til hvordan du kan motivere kolleger til felles satsing i barnehagen.
  • Ideer til leker og aktiviteter som bidrar til refleksjon hos barna.
  • Bidra til kollektiv holdningsendring.

Les gjerne gjennom veiledningsheftet «Plast- og giftfrie barnehager». Her finner du også tiltakskortene.  

Kursholder

Hanne Mette Kristiansen Vindvik

Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet i forskjellige barnehager siden 1995. Hun har erfaring som assistent, barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer. De siste 13 årene har hun eid en friluftsbarnehage. Hanne har tilleggsutdanning innen veiledning og er i gang med en master i folkehelsearbeid med tverrfaglig profil ved Universitetet i Nordland. Hanne er opptatt av at barn skal ha en helsefremmende hverdag i barnehagen med mulighet til å oppleve naturen som leke- og læringsarena.