Maler til foreldreinformasjon

Maler til foreldreinformasjon

PBL har utviklet to maler som barnehagene kan benytte for å sende ut foreldreinformasjon.

Foreldreinformasjon varsel om streik - uten plassfratredelse

Foreldreinformasjon varsel om streik - med plassfratredelse