PBL: – Alvorlig tillitsbrudd

PBL: – Alvorlig tillitsbrudd

Tidligere eiere av to barnehager i Asker og Oslo må nå også betale tilbake penger etter økonomisk tilsyn ved en barnehage de har eid i Halden.

Publisert:

– Det er barna vi har barnehagene for. Når eiere disponerer penger på en måte som åpenbart ikke er i tråd med lov- og regelverket, er det grunn til å tro at barna får et dårligere barnehagetilbud enn de skal ha. Det er alvorlig, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Krever nærmere 2,8 millioner

Halden kommune fattet nylig et vedtak om krav om tilbakebetaling av 2.778.617 kroner fra en privat barnehage.

Bakgrunnen er i hovedsak at kommunen mener eierne har tatt ut uforholdsmessig mye lønn og godtgjørelser ut av barnehageselskapet, uten å dokumentere en arbeidsinnsats som står i samsvar med beløpene som er tatt ut. Kommunen mener også at husleien som barnehageselskapet har betalt eierselskapet er høyere enn markedspris.

Ny eier

Tidligere er det fattet vedtak om at de to andre barnehagene, som var eid av det samme selskapet som Halden-barnehagen, må betale tilbake tilskudd etter at penger er brukt i strid med reguleringene i barnehageloven.

Alle tre barnehagene ble sommeren 2018 overtatt av en annen barnehageeier.  

Selv om det ennå ikke er satt et endelig punktum for alle sidene ved vedtaket i Halden, ønsker PBLs administrerende direktør å ta avstand fra måten eierne av disse tre barnehagene har forvaltet offentlige midler og foreldrebetaling på.

– Trist for andre barnehager

– Uansett hvordan denne saken ender til slutt, opplever vi at dette er et alvorlig tillitsbrudd. For PBL er det svært viktig at foreldrebetaling og offentlige tilskudd kommer barna til gode. Derfor er det positivt at saker som dette blir avdekket. Samtidig er det trist for alle de andre private barnehagene at en slik sak kommer opp, ettersom den kan skape usikkerhet om en sektor som er strengt regulert og som med veldig få unntak har ryddige forhold, sier Anne Lindboe.

PBL-lederen er glad for at de tre barnehagene i dette sakskomplekset nå er overtatt av nye eiere, og at de tidligere eierne nå ikke lenger har noen tilknytning til barnehagesektoren. 

Advokat fra PBLs juridiske avdeling har bistått barnehagen med den juridiske oppfølgingen av saken.