PBL: – Alvorlig brudd på regelverket

PBL: – Alvorlig brudd på regelverket

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i et tilsyn avdekket et grovt brudd på reglene for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i én barnehage i Oslo.

Publisert:

– PBL ser alvorlig på det som kommer frem i tilsynet og tar avstand fra måten barnehagen har brukt offentlige midler på, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Tirsdag publiserte Fylkesmannen i Oslo og Akershus tilsynsrapporten etter tilsynet med bruk av tilskudd og foreldrebetaling i en barnehage i Oslo. Tilsynet gjelder 2015 og 2016.

Fylkesmannen har fattet vedtak om tilbakebetaling av 5,4 millioner kroner, samt pålegg om retting av to regelverksbrudd.

Barnehageeier kan påklage vedtaket innen tre uker og en eventuell klage kan påvirke det endelige utfallet av saken. Men PBL tror ikke en eventuell klage vil rokke ved helhetsinntrykket av tilsynssaken.

– Skal komme barna til gode

Reglene for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling er hjemlet i § 14 i barnehageloven og i forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager.

Formålet med regelverket er å sørge for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode.

Det er fra før avdekket svært få brudd på disse reglene. Og etter det PBL kjenner til er det ingen andre saker som har et omfang i nærheten av det som nå er avdekket i Oslo-barnehagen.

– Etter det vi kan se, har Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjort en grundig og god jobb med tilsynet. Samme erfaring har vi med Fylkesmannen i Oslo og Akershus i andre saker der kommuner har utført økonomisk tilsyn. I denne saken har de gått inn og kontrollert barnehagen etter mistanke, slik man skal gjøre i tråd med regelverket, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

– Tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Når en barnehage har brukt offentlige midler og foreldrebetaling i strid med regelverket, er det bra at dette avdekkes og at det ryddes opp. Det forventer vi at eierne av denne barnehagen nå gjør, fastslår han.

PBL: – En unik sak

PBL har 1.940 medlemsbarnehager. PBL-direktøren håper tilsynssaken i Oslo i minst mulig grad rammer omdømmet og troverdigheten til andre som driver private barnehager.

– Dette er en trist sak for bransjen fordi den også kan skape usikkerhet om det som foregår i andre barnehager der de har ryddige forhold og følger regelverket til punkt og prikke. Det er trist og det fortjener ikke de mange eierne og ansatte som står på for å gi et best mulig tilbud, mange av dem under trange og vanskelige økonomiske forhold, sier Olsen og legger til:

– Dette er en unik sak og må behandles deretter. Dette er heldigvis et sjeldent unntak der én barnehage har misbrukt tilliten og brukt tilskudd og foreldrebetaling i strid med regelverket. Det er en alvorlig sak, men er ikke representativ for bransjen som gjennomgående driver etter høye etiske standarder.

Barnehagen tilsynet gjelder er medlem i PBL. Eierne av barnehagen eier også to andre barnehager i andre kommuner. Arild M. Olsen åpner for at barnehagens medlemskap i PBL vil bli vurdert.

– Denne tilsynssaken og eventuelle konsekvenser vil bli tema på første styremøte i PBL, sier han.

Advokat fra PBLs juridiske avdeling har bistått barnehagen med den juridiske oppfølgingen av saken.

For ytterligere kommentarer fra PBL, ta kontakt med Arild M. Olsen på telefon 913 81 085.