Kommuner må øke tilskudd etter at PBLs henvendelse gikk til departementet

Anders Grønmo, Una Martinsen, Bjørn Kato Winther og Lena Johnsen utgjør samfunnsøkonomisk avdeling i PBL, som hvert år kontrollerer satsberegningene til kommunene. Sist høst oppdaget de omfattende feil knyttet til covid-krisepakkene fra 2020.

Kommuner må øke tilskudd etter at PBLs henvendelse gikk til departementet

På bakgrunn av PBLs kontroll av tilskuddssatsberegninger i kommunene, må mange kommuner nå korrigere tilskuddsgrunnlaget for 2022. Dette kan på landsbasis utgjøre mellom 90 og 100 millioner kroner i økte driftstilskudd.

Publisert:

Kunnskapsdepartementet fastslår at tilskuddsgrunnlaget for private barnehager i 2022 må korrigeres for redusert arbeidsgiveravgift, slik at normal arbeidsgiveravgift ligger til grunn.

Dermed tolker departementet regelverket på samme måte som PBL, som i høst tok saken til Utdanningsdirektoratet (Udir).

– Vi er glade for at dette endelig er avklart og at private barnehager nå får de tilskuddene de rettmessig har krav på. Samtidig er det en påminnelse om at det ikke er noen selvfølge at kommunene likebehandler private og kommunale barnehager, og at Utdanningsdirektoratets nye tilsynsorgan også burde fått i oppgave å føre tilsyn med kommunenes tilskuddsberegninger, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

– I mellomtiden skal PBL fortsette å ettergå beregninger i alle landets kommuner og påse at kommunene i størst mulig grad oppfyller sine forpliktelser. Og enda viktigere: At alle barn – i alle typer private og kommunale barnehager – i størst mulig grad blir behandlet likeverdig med hensyn til offentlig finansiering, legger han til.

Redusert arbeidsgiveravgift

Bakgrunnen for saken er denne:

Som et tiltak i en av krisepakkene i forbindelse med covid-19-pandemien, ble arbeidsgiveravgiften satt ned med fire prosentpoeng i tredje termin i 2020.

Dette ga lavere driftskostnader både i private og kommunale barnehager dette året.

Problemet oppsto etter at mange kommuner sist høst la reelle utgifter til arbeidsgiveravgift for 2020 inn i satsberegningen for 2022.

Dette nullet i realiteten ut effekten av krisetiltaket fra 2020 for de private barnehagene.

Må sikre likeverdig behandling

PBL aksepterte ikke kommunenes håndtering av dette og tok dermed tak i saken. Dette gir nå resultater.

I et brev datert 18. april 2022 slår Kunnskapsdepartementet fast at den omtalte måten å beregne tilskuddssats på ikke gir økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager.

«Dersom de kan legge til grunn den reduserte arbeidsgiveravgiften i de kommunale barnehagene i 2020 når de beregner tilskudd til private barnehager i 2022, vil kommunen også få en økonomisk fordel i 2022 av redusert arbeidsgiveravgift i 2020, da gjennom lavere tilskudd til private barnehager», skriver departementet og legger til:

«Vår vurdering er derfor at det er rimelig at private barnehager skal få tilskudd i 2022 som om det hadde vært normal arbeidsgiveravgift i 2020, og at det er det som sikrer likebehandling mellom private og kommunale barnehager».

I konklusjonen heter det:

«Tilskuddsgrunnlaget for private barnehager i 2022 må korrigeres for redusert arbeidsgiveravgift, slik at normal arbeidsgiveravgift legges til grunn. Dette må Udir formidle videre ut i sektoren.»

Les brevet fra Kunnskapsdepartementet her.

Mer enn halvparten av kommunene

Saken er kommet opp som et resultat av PBLs kontroll av kommunenes tilskuddssatsberegninger.

Mer enn halvparten av kommunene PBL har kontrollert, har ikke justert for redusert arbeidsgiveravgift i sin satsberegning for 2022.

PBL forsøkte høsten 2021 først å ta problemstillingen opp med hver enkelt kommune som hadde beregnet tilskuddssatser på en måte PBL mente var feil.

Noen av kommunene fulgte PBLs resonnement og korrigerte tilskuddsgrunnlaget. Andre hevdet at de hadde fulgt regelverket og ville derfor ikke gjøre endringer.

PBL sendte på senhøsten problemstillingen til Utdanningsdirektoratet for vurdering. Saken gikk senere derfra og til Kunnskapsdepartementet.

Utgjør trolig 90-100 millioner kroner

Av de mer enn 200 kommunene som PBL har medlemsbarnehager i, er det mer enn halvparten som nå må korrigere satsgrunnlagene.

PBL vil nå følge opp saken for å forsikre seg om at kommunene beregner tilskuddssatser i tråd med Kunnskapsdepartementets instruks.

Foreløpige estimater utført av PBL viser at driftstilskuddsatsene vil øke med 0,5-1,0 prosent for private barnehager i de kommunene som nå må korrigere tilskuddsgrunnlaget.

Et overslag indikerer at korrigeringene på landsbasis vil kunne ha en effekt på mellom 90 og 100 millioner kroner.